Visie

When we worship and pray as one God will bring justice to our city.

When we worship and pray

Het aanbidden van God is onze hoofdfocus. Aanbidding is in de eerste plaats een levensstijl. Dat we God eren door de keuzes die we maken, wat we zeggen, denken en doen. Maar als tweede willen we juist het bezoeken van een gebedshuis stimuleren. Om daar God te eren met muziek, creativiteit, het zingen van liederen en nog veel meer.

As one

Jezus komt terug voor één Bruid. We hebben elkaar als individuen en kerken nodig om de lengte, breedte, diepte en hoogte van Gods liefde te bevatten.

God will bring justice

God zal recht verschaffen aan hen die dag en nacht tot Hem roepen (Lukas 18:7). We zien er naar uit dat er daadwerkelijk dag en nacht gebed en aanbidding is in Den Haag. Omdat we verlangen naar Gods gerechtigheid in de stad. We strijden in gebed voor recht.

To our city

Wij houden van onze stad Den Haag en samen met God willen we dat niemand verloren gaat. Het overgrote deel van de mensen in onze stad loopt dagelijks langs Jezus heen. We bidden dat velen worden toegevoegd aan Gods koninkrijk en we organiseren evangelisatie acties en andere outreach activiteiten.

Laatste nieuws

Foto’s JHOP

Foto's van de afgelopen meetings...

Over ons

JHOP is een interkerkelijke groep mensen die verlangt naar dag en nacht aanbidding en voorbede voor en vanuit Den Haag. Aanbidding: Omdat God het waard is om te aanbidden. Voorbede: om dat onze stad het nodig heeft. Lees meer

Colofon

Brouwersgracht 2d, Den Haag

info@jhop.eu | +31(0)628198807

Steun JHOP

Doe mee