40 dagen bidden & vasten

40 DAGEN (AAN)BIDDEN & VASTEN IN EN VOOR NEDERLAND

We willen vanaf vrijdag 17 mei 40 dagen gaan (aan)bidden en vasten* met gelovigen vanuit heel Nederland. Verschillende mensen ervaarden de urgentie maar ook het verlangen om dit te doen. Een verlangen naar vasten is best vreemd. Omdat over het algemeen niemand dit echt fijn vindt. Onze grootste drijfveer is het verlangen naar meer van Jezus ons persoonlijke leven, in onze families, in onze steden en dorpen, in onze kerken, in natuurlijk in dit mooie Nederland. Alles hunkert naar Waarheid en Liefde. Het is in de eerste plaats een apart gezette periode om meer tijd dan anders met God te besteden. Om verdieping te krijgen in je eigen band met de Vader. Uiteindelijk is de focus in deze periode is een mix van persoonlijke zaken, je familie, je stad en het land (zie doelen onderaan). Daarnaast bewerkt het o.a. ook verlossing en bevrijding, want de HEERE Jezus Christus zegt: “Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten” (Mat.17:21). Meld je aan en je krijgt meer informatie.

We denken nu aan vier periodes van 10 dagen. Van vrijdag 17 mei tot aan dinsdag 25 juni.

Planning:

 • Vrijdag 17 mei – zondag 26 mei – 10 dagen water vasten
 • Maandag 27 mei – Woensdag 5 juni – 10 dagen Daniel vasten (noten, fruit)
 • Donderdag 6 juni – Zaterdag 15 juni – 10 Dagen water vasten
 • Zondag 16 juni – dinsdag 25 juni – 10 dagen Daniel vasten (Noten, fruit)

We zullen regelmatig in die periode bij elkaar komen en een whatsapp groep starten om elkaar te bemoedigen. Er zullen ook regelmatig gebedspunten gedeeld worden. Maar ook aanmoedigingen en inhoudelijke informatie wordt gestuurd. Lees hier alvast wat tips (4 fasen om te doorlopen). Lees hier over de hoofdfocus.

Wil jij geheel of gedeeltelijk meedoen in deze 40 dagen?

Meld je dan hieraan: 

.

www.jhop.eu/aanmelden/

.

Een aantal doelen zijn al bekend:

 • Bolwerken in ons eigen denken slechten
 • Een hechte(re) band met God ontwikkelen door veel tijd met Hem te besteden
 • Een doorbraak in ons land, het meer zichtbaar worden van Gods koninkrijk
 • Nederland een ‘schapen-natie’ (dat we achter Israël staan, een vriend van Israel zijn, 25 en 26 juni is de Jerusalem Prayer Breakfast in Den Haag. We bidden voor de juiste impact van dit event.
 • Abortus stopt in Nederland
 • Wonderen en tekenen in het Lichaam van Christus
 • Meer bidders en aanbidders overal in Nederland
 • Meer arbeiders voor de oogst. Nederland, Europa & de wereld zullen gered worden.

*Vasten kun je op heel veel verschillende manieren doen. Jij kunt jezelf onthouden van social media, van eten, van vrijen met je echtgeno(o)t(e), van ( vul zelf maar in …………. ). In plaats van de tijd die jij normaal aan ‘die andere dingen’ spendeert, richten we nu ons op God, op Jezus, op de Heilige Geest. Om zo nog meer ruimte te geven aan Hem die het waard is. Vasten is vrijwillige onthouding van voedsel, voor geestelijke doeleinden. Het is een manier die God zelf zijn kinderen heeft aangereikt om zich te verootmoedigen voor Hem. Jezus zelf deed het ook en leerde het zijn discipelen. Als Jezus sprak over vasten, zei Hij niet: ‘als je vast…’, maar ‘wanneer je vast…’, en plaatste daarmee de praktijk van het vasten op één lijn met bidden en geven aan de armen (zie Mattheüs 6:1-15).