Worship Night 19/11/22

Op 19 november jl. hebben we eenĀ  fijne Worship night gehad en de komende maanden zullen deze vaker gaan plaatsvinden. De aankondiging kan je hieronder lezen zodat je weet dat als er volgende keer een avond wordt georganiseerd wat je kan verwachten. Wil je de video van 19 november jl. nog een keer beleven dan kan dat via onderstaande link(van harte aanbevolen).


Aan het begin van dit jaar zijn we in contact gekomen met Empowered21. Een wereldwijde beweging die gedragen wordt door heel veel verschillende kerken. Met de visie: Dat ieder mens voor 2033, een levens veranderde ontmoeting heeft gehad met de Here Jezus. Wij willen hier in Den Haag ook vorm aangeven.

Hoe kunnen ook wij in Den Haag, in deze tijd de grote opdracht van Jezus vormgeven? Ik verwacht dat de kerk van Den Haag weer z’n focus scherp zal krijgen. En met name op het missionair zijn. We hebben een gezamenlijke opdracht.

Daarom willen we een volgende stap zetten door aanbiddingsavonden te organiseren. 1x per maand. Een avond om Jezus Christus te aanbidden.

De grootste evangelist aller tijden. We willen voor elkaar bidden. Om het vuur in onze harten heet te houden. Om elkaar te blijven aanmoedigen om een getuige te zijn op de plekken waar we dagelijks zijn.

Nodig je kerk of groep uit! Dit is een grote kans voor ons, in onze stad, Om samen God te aanbidden, in eenheid op te trekken en om met het evangelie te verspreiden als nooit te voren.

De eerste aanbiddingsavond is:

Zaterdag 19 november 2022
Diamanthorst 187, 2592 GD, Den Haag


Empowered21 – Worship night

At the beginning of this year we heard from and came in contact with Empowered21. A worldwide movement that is supported by many different churches. With the vision:
That every person before 2033, has had a life-changing encounter with the Lord Jesus. We wanna see in The Hague an expression of it.

How can we in The Hague fulfill the great commission of Jesus? I expect the Church of The Hague will focus in it again! And especially to be on missionary. We have a joint mission.

That is why we want to take the next step by organizing worship nights ones a month. An evening worshiping Jesus Christ. The greatest evangelist of all time. We want to pray for each other. To keep the fire burning in our hearts. To encourage each other to be a witness in the places where we are.

Invite your church or group! This is a great opportunity for us, in our city, to worship God together, move in unity and spread the gospel like never before.

The first worship night is:

Saturday, November 19, 2022
Diamanthorst 187, 2592 GD, The Hague