Op de volgende momenten kan je mee doen:

MAANDAG

Aanbiddingsavond
Elke maandagavond van 19:30-22:00 uur samen God aanbidden en bidden voor de stad.

DINSDAG

Bidden voor de overheid
Elke dinsdagmiddag van 14:00-15:30 uur bidden we in de tweede kamer.

We geloven dat God het gebed, in ons land, voor de regering, wil laten toenemen. En daarom zijn we op zoek naar voorbidders die met ons meewillen doen. We verzamelen om 14:00 uur bij de Ingang op de Lange Poten 4 (dus niet Plein).

WOENSDAG

2e en 4e woensdag van de maand van 19:30-22:00 uur                                                                                                      Samen God aanbidden en bidden voor de stad.

Binnenkort in ons nieuwe gebouw komen er steeds meer momenten bij. Uiteindelijk mag er in Den Haag onafgebroken gebed en aanbidding gaan komen!