All-in Christ Training

Onze training heeft een nieuwe naam: All-in Christ Training (voorheen iPray). Omdat een gelovige alles mag gaan ontdekken wat hij in Christus heeft gekregen. Sleutelgedeelte uit God Woord is hierbij: Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden (2 Korinthe 5:17). Als iemand in Christus is!

Kern van deze training is:
Door intimiteit met God ontdekken we wie Hij is en leren we hoe Hij ons ziet. Als Schepper en Vader bevestigt Hij onze identiteit. En dat geeft autoriteit; zelfvertrouwen, uitstraling, gezag, invloed, je valt op en neemt je plek in.

Intimiteit, identiteit en autoriteit
In ongeveer 15 avonden doorlopen we de drie kernwoorden intimiteit, identiteit en autoriteit. Met intimiteit bedoelen we: God volledig willen kennen en jezelf volledig laten kennen. En identiteit: Dit is wie je bent in Christus, een status die je uit genade krijgt. Maar ook jij met je unieke karaktereigenschappen, gaven, talenten, overtuigingen, drijfveren en passies die je laat zien in interactie met God en anderen. En Autoriteit: Autoriteit is regeren. Het is de gekregen bevoegdheid, de kracht, het vermogen en het recht om opdrachten te geven, gehoorzaamheid af te dwingen, beslissingen te nemen en te handelen namens Jezus Christus. Je bent gevolmachtigd.

Hieronder de onderwerpen: