Avondmaal vieren

Het lijkt ons mooi om op vrijdagavond 10 april het avondmaal te vieren, alleen of met degenen die bij jou thuis zijn. Om samen te vieren dat we het Lam van God kennen. En te vieren dat Hij voor onze zonden en die van de wereld is gestorven. We geloven dat Jezus persoonlijk tegen iedereen wil zeggen, zoals Hij die avond tegen zijn discipelen zei: “O, wat heb ik vurig verlangd om deze Pesachmaaltijd met jou te eten” (Lucas 22:15). Erken Zijn aanwezigheid in je midden en eet van het gebroken lichaam en drink van het bloed dat Jezus ook voor jullie heeft uitgestort.

Laten we, waar we ook zijn, Zijn bloed ‘smeren’ op de deurposten van onze persoonlijke schuld, onze familiare schuld en onze nationale schuld. Laten we dan als kerk (de Ekklesia die met Jezus samenwerkt) gaan staan en wederom de overwinning van het kruis op het coronavirus verklaren. Bid samen met machtig geloof en proclameer dat de deuren open gaan voor de meest glorieuze evangelistisatievbeweging. Een grote aanval op de poorten van de hel. Bid dan om een krachtige doop met de Heilige Geest, en vraag God dat hij ook jou zal gebruiken hierin. We verwachten een explosieve reddingsbeweging die zal voortkomen uit het Pesach / Pasen van dit jaar.

Doen jij mee? Maak een lekkere maaltijd en bid!