Beluister mp3 – Wandelen met God

Beluister hier de preek (het Woord) van Johan den Hartogh over ‘Wandelen met God’. Gehouden in Reality Church Scheveningen.

Klik hier >>>

 

Inhoud van deze preek:

Noach is niet de eerste in de bijbel van wie gezegd wordt dat hij wandelde met God. Dat is Henoch (Genesis 5:22 en 24). De Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt niet de ‘Wandelen met God’ dat is een term uit de vertaling van 1951 NBG, de NBV vertaalt met ‘leven in nauwe verbondenheid met God’. Zo wordt dat van Noach gezegd in Genesis 6:9. En dat maakt het misschien gelijk wat duidelijker voor ons, ‘wandelen met God’ is ‘leven in nauwe verbondenheid met God’.

De fellowship

De drie-enige God die in volmaakte relatie tot elkaar staan die vormen samen een prachtige eenheid. Ze vormen een uniek gezelschap. Laten we het de Fellowship noemen. Een groepje die iets gemeenschappelijks heeft, een team dat compleet EEN is.

En wat mogen wij doen? God nodigt ons uit om deel te hebben aan die eenheid. God zegt ‘trek met ons op!’. Diezelfde God die zei ‘Laat ons mensen maken’ (gen. 1:26) zegt ook ‘laat ons met deze zonen en dochters op trekken’. We willen graag met hen zijn.

Wat trekt de Fellowship aan en wat stoot af

De bijbelspreekt in Efeziërs 4:30 over dat we de heilige Geest kunnen bedroeven. We ‘zijn’ heilig, alleen moeten we leren om in het leven van elke dag vanuit deze positie te leven. Wat we zeggen, denken en doen is in ons dagelijks leven nog niet altijd heilig.

Ik wil namelijk weten wat God aantrekt en dichtbij houdt, en wat Hem afstoot en wat afstand creëert. God de Vader, maar ook een gewone vader houd van zijn kinderen. Dat veranderd niet maar er zijn wel dingen die de relatie kunnen verstoren of afstand creëren.

 Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing.

 Ik geloof dat de vruchten die hierboven staan genoemd een atmosfeer scheppen die God aantrekt. Dit is aantrekkelijk voor Hem. Voor het hele gezelschap. Ze komen daar graag. Het tegenovergestelde stoot af. Daarom is het goed om helder te krijgen wat dat is. Gal 5 vers 21 zegt: verlangens van het ‘ik’ zijn… Luister naar de mp3…