Den Haag heeft dringend behoefte aan de genade van God en een grote Opwekking. Hiervoor is het nodig dat het Lichaam van Christus in eenheid samen gaat bidden. We mogen elke barrière die ons verdeeld laat zijn laten vallen. En we mogen in eenheid optrekken in gebed.

Een interkerkelijke beweging in Den Haag. Denominatie en naties bidden samen! We bidden voor een geestelijk ontwaken (opwekking).

Bid met ons deze Gebedspunten of lees hier onze laatste blogs.