Bidden voor de regering

Elke dinsdagmiddag bidden we op de publieke tribune van de tweede kamer en op het binnenhof. We geloven dat God het gebed, in ons land, voor de regering, wil laten toenemen. En daarom zijn we op zoek naar voorbidders die met ons meewillen doen. We verzamelen om 14:00 uur bij de Ingang op de Lange Poten 4 (dus niet Plein).

Thuis

We zoeken ook voorbidders en huizen van gebed die wekelijks willen bidden voor de regering maar dan op hun eigen locatie. We krijgen e-mails en sms’jes van kamerleden met specifieke urgente zaken waar gebed voor gevraagd wordt. Deze sturen we dan door naar jullie. Wil jij individueel of met jouw huis van gebed hier aan meedoen? We vragen een toewijding van minimaal 1 uur per week.

Waarom gebed voor de regering?

In 1 koningen 18 lezen we dat Elia Israel terug brengt naar God, door de profeten van Baal te vermoorden en de altaren omver te werpen. In 1 koningen 19:16 stelt God een nieuwe koning aan. Dat was een revolutie!

Vandaag de dag hebben we ook een revolutie nodig, een revolutie van gebed die verkeerde ideologie (profeten van vandaag de dag) en hun altaren (onrechtvaardigheden) omver werpt en dat we een nieuwe koning krijgen (Jezus)  1 tim 2:2 leert ons om te bidden voor de koningen en gezagdragers en  in Lukas 18: 7  zegt God dat hij recht zal verschaffen aan hun die dag en nacht bidden.We willen dit daarom in de praktijk brengen.

Onze visie is om te groeien naar dag en nacht gebed voor de regering.

We willen: 

  1. Contacten leggen met Kamerleden
  2. Bidden over wetsvoorstellen
  3. In stappen, om samen met kerken in Nederland, te groeien naar naar full-time gebed voor de regering.

Johan den Hartogh (coördinator en voorzitter JHOP) spreekt een gebed uit op het Malieveld (09-07-2021) voor de tweede kamer. Met dank aan Wim en Gea Hoddenbagh van Stichting Presence, initiatiefnemers voor deze avond. De aanwezig politici deze avond zijn: Don Ceder​, Eppo Bruins (beiden ChristenUnie) en Derk Boswijk (CDA).