Voorbede en Gods taal

Het bidden in nieuwe talen (klanktaal) is enerzijds een taal van intimiteit, maar dat niet alleen! Soms kun je ervaren dat het te maken heeft met voorbede! Soms weet je …

Zegenend voorbede

De Bijbel leert ons dat we zegenend voorbede kunnen doen voor anderen. Juist mensen die het ons moeilijk maken mogen we zegenen. Dit is een pittige vorm van voorbede. Om …

Voorbede en verzoenend bidden

Vooral vanuit de verhalen van Abraham, Mozes, Esther en Daniel kennen we voorbede en verzoenend bidden. Het waren gelovigen die met gevaar voor hun eigen leven in de bres stonden …