Andere wetten 20/05/19

“De gerechtigheid maakt een volk groot, maar de zonde brengt schande over de naties”. Spreuken 14:34 

Vader, U bent ontzagwekkend en wij prijzen U nu. We aanbidden U voor wie U bent. Laat uw daden bekend worden op de hele aarde en laat het zien aan iedereen opdat zij zich verblijden. We bidden dat onze leiders wetten maken die U blij maken Vader. Wetten die uw Woord bevestigen en die leven en vrede geven aan iedereen. Wetten ook die in overeenstemming zijn met de wet van Goddelijke liefde want dat is waar de mensen werkelijk naar verlangen. We hebben U hierin nodig Vader! Zend de juiste mensen die geplaatst worden op de juiste plekken. Stuur hen zo dat ze uw wil zullen liefhebben en hun werk en roeping bekend zal worden en dat zo rechtvaardigheid meer en meer gezien zal  worden! Ja, laat recht en rechtvaardigheid toenemen in onze overheden, zowel lokaal als landelijk, om U de glorie te geven Vader! Dit is een deel van onze roeping voor onze steden en landen op aarde. Laat hen die U geroepen heeft om te werken voor de overheden uit de spreekwoordelijke boot stappen om U overal te volgen, waar dat ook mag zijn! Wij zeggen tegen hen, kom! Kom! Kom! En wij proclameren over onze regering en gemeenteraden dat een invasie van rechtvaardigheid over hen heen zal spoelen. Heer, opnieuw vraag ik U, laat uw volk opstaan uit hetgeen dat hen vasthoudt om te worden wat U wilt! Vul hun harten met vreugde als ze deze weg gaan. Laten hun harten en gedachten gevuld worden met vrede. We verlangen naar rechtvaardige wetten en het neerhalen van diepgewortelde leugens en zelfzuchtige ambities die de samenleving vernietigen. Heilige Geest, beweeg in de mensen en herstel dit land. We verlangen naar waarheid! We danken U voor die veranderingen. Zend uw engelen om ons terzijde te staan. We zijn ons er zeer bewust van dat we uw hulp en tussenkomst nodig hebben Vader God! We erkennen dat we meestal niet weten wat we moeten doen dus laat ons zien hoe we kunnen ontsnappen uit onze valstrikken. Dank U Vader. Het is niet in onze eigen kracht maar enkel en alleen die van U. Het is heerlijk om in afhankelijkheid van U te leven en het van U te verwachten. Jezus, we prijzen U, en in uw naam bidden wij, amen.