De Corona Crisis

Het houdt de wereld in zijn greep. We zijn op zoek naar een zo soepel mogelijke uitweg uit deze situatie. En we vragen ons af, wat gebeurt er? Is dit een aanval op de kerk? Tegen God? Tegen onze vrijheden? Wie zit(ten) hierachter? Ik denk dat het vrij duidelijk is wie hierachter zit. We kunnen rustig zeggen dat Satan achter elke vloek op aarde zit. Hij verleidt mensen tot zonde en wanneer  zij daaraan toegeven, verontreinigen ze hun ziel en vallen ten prooi aan immoraliteit (verdorvenheid). De duivel kwam om te stelen, te doden en te vernietigen en deze corona crisis past in dat rijtje goed thuis.

Maar in al deze dingen moet er een belangrijkere vraag gesteld worden. Wat zegt God hierover? Hij wil graag spreken! Hij spreekt voortdurend maar horen we Zijn stem wel?

In mijn tijd met God ontdekte ik dat Hij spreekt over de corona crisis en ik wil graag deze woorden met jou delen. Misschien herken je het, misschien niet, maar lees deze woorden al biddend en overdenkend. Ik wil je ermee bemoedigen en versterken en ook uitdagen om dingen anders te zien dan je misschien gewend  bent. Hij spreekt vandaag ook nog, vrienden.

Hij zei: “Ik zet de aandacht van de wereld stil”. Hieruit maak ik op dat Hij dit doet om Hemzelf onder de aandacht te brengen bij allen die Hem vergeten zijn. Om Zijn zoon Jezus en Zijn werk aan het kruis onder de aandacht te brengen. Er zijn zovelen die onder moeilijke, soms zelfs onmogelijke omstandigheden hun leven moeten leven en alleen God kan hen helpen. Het is zo belangrijk dat de kerk voor hen bidt en het Woord met hen deelt. Dat was een ander woord dat God aan mij gaf. Wij, die toegewijd zijn aan Christus, moeten het Woord delen met hen in de wereld opdat zij kennis krijgen hoe ze gered moeten worden en waarom dat nodig is. Hoe kunnen zij het evangelie aanvaarden als niemand ze dit vertelt? Bidt voor hen maar praat ook met je buren, je collega op het werk, en door  middel van sociale media, zeker aan hen die onder moeilijke omstandigheden moeten leven. Dit is een uitdaging maar laten we van ze houden en aan hen geven wat wij ook vrijelijk hebben ontvangen.

Hij zei ook: “En deze belemmeringen die je (maar jullie ook) ervaart zijn voor een veel groter doel”. “Weet dat”.

En toen maakte Hij duidelijk dat Hij (onze Vader) deze corona crisis beëindigt wanneer Hij dat wil. Zelfs onze tegenstander kan daar niets aan veranderen!

Dit stelde me echt gerust want we weten dat niet Satan alle macht heeft maar God!! Hij zal deze crisis stoppen, geloof ik, als het zijn doel heeft bereikt en dat doel is om de (met name) ongelovigen wakker te schudden en kennis te laten maken met een God die zielsveel van hen houdt! Hij verlangt ernaar dat ook zij Zijn Koninkrijk zullen binnenwandelen. Ik geloof het, amen.