De Regen Komt

We leven in een bijzondere tijd. En wat is er veel gebeurd (lees: veranderd) alleen al in de afgelopen 3 jaar in Nederland en in de wereld. Meer dan ooit tevoren is het belangrijk om goed aangesloten te zijn op onze Krachtbron, God, die ons beschermt tegen de aanvallen van de tegenstander. Meer dan ooit is het belangrijk om de deur gesloten te houden voor het kwaad dat ons in de greep wil krijgen. Blijf nee zeggen tegen de vleselijke begeerten want God staat aan jouw kant en vecht voor je.

Ik wil een paar profetische indrukken met je delen die ik ontving in de afgelopen tijd. Het valt me altijd op hoe God’s woorden meestal haaks staan op hoe wij dingen ervaren maar niettemin zijn deze woorden ook bevestigd door anderen en dat geeft mij een veilig gevoel.

1 Koningen 18:41-46

41 Daarna zei Elia tegen Achab, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. 42 Zo ging Achab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van Karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. 43 Hij zei tegen zijn knecht, klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: Er is niets. Toen zei hij, ga terug, zevenmaal. 44 en het gebeurde bij de zevende keer dat hij zei: Zie, een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei, ga tegen Achab zeggen, span in, daal af, en laat de regen u niet ophouden. 45 en het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging naar Jizreël. 46 En de hand van de Heere was op Elia en hij omgordde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij Jizreël komt.

Dit tekstgedeelte is waar Jezus me naartoe leidde. Ik zag een kleine wolk in een verder kaal en droog landschap en het groeide uit tot enorme regenbuien. Vandaag de dag leven wij geestelijk in een kaal en droog landschap maar dat gaat veranderen. De regen zal ervoor zorgen dat geestelijk dorstige mensen gevuld en verkwikt gaan worden maar ook een groot deel van de aarde en velen die daarop zijn. Wij zijn de handen en voeten van Jezus en dit zal duidelijk zichtbaar worden. Dit heeft niet alleen te maken met opwekking maar meer nog, reformatie. God wil een nieuwe reformatie. Dat betekent dat alle (menselijke) lagen en structuren van de samenleving gevuld zullen zijn met Hem.

Een aantal maanden later sprak God en zei dat de hemel gevuld is met (geestelijk) water en uitgestort zal worden op Zijn tijd maar er zijn voorwaarden die Hij stelt. Hij wil nieuw en rechtvaardig politiek leiderschap die recht doet aan God’s woord, de mens en de samenleving.

Zullen we samen bidden dat dit gaat komen? Bidt voor de overheden, onze politici en gezagsdragers (1Tim 2:1,2). Laten we door gebed en actie het kwade tij keren en het verwachten van Hem alleen. Onze hulp komt alleen van God. Wees gezegend en wees een zegen voor anderen en jouw land in Jezus naam.

Clemens Gebraad—mei 2023