Dinsdag 3 juni bidden op plein 1813

foto1Aanstaande dinsdag zijn we niet in het gebouw van JHOP maar bidden we op Plein 1813. Tijd: 20:00 uur. Locatie: Plein 1813. Plein 1813 is het onafhankelijkheidsplein. En herinnerd ons aan het feit dat Nederland een onafhankelijk land is geworden. Bevrijd van de overheersing. Op dit plein, eigen een rotonde, staat het monument ter nagedachtenis van deze onafhankelijkheid en de overwinning op Napoleon. Dit momument staat vol met Bijbelteksten. Zoals Psalm 126:3, De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. Maar ook ‘Wat God tezamen heeft gevoegd, scheidde de mens niet’. Slaande op dat God Nederland en de Nederlanders weer heeft samengevoegd. De bestuurders van ons land hebben deze en andere teksten op dit momument laten zetten. Laten wij bidden dat alles wat op dit monument staat weer een opleving krijgt. Laten we deze waarheden over onze stad uitspreken.

We denken ook aan het wapen van Zuid Holland. Het wapen van Zuid-Holland komt uit de 12e eeuw. Het wapen, een rode leeuw op een gouden achtergrond, kun je ook nog zien op verschillende plekken op het Haagse Binnenhof. Op het wapen staat ook een spreuk: ‘Vigilate Deo Confidentes’. Dit is Latijn en betekent: Waakt, vertrouwende op God. Laten we ook bidden dat deze belijdenis weer diep in de harten van mensen zal landen. En dat het als eerste in het Lichaam van Christus diepe realiteit zal worden.

Gebed:

Ja, Vader laat in deze tijd het vertrouwen in U worden hersteld. Nu. HEER. Wek op. Bekering. Terug naar U. Terug naar vertrouwen op U. En laat Uw kerk inde eerste plaats waakzaam zijn. En een stem zijn in deze tijd. Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER. Laat Den Haag, Nederland, U weer zoeken. Wees een Burcht voor ons. Zeker in de tijd die gaat komen!! (Psalm 9:10-11). Wij willen U. Wij willen U! Wij willen U. Wij willen U! Wij willen U. Wij willen U! Wij willen U. Wij willen U! Wij willen U. Wij willen U! Wij willen U. Wij willen U! Kerk van Den Haag wees waakzaam, Waakt! Wees wakker. Vertrouw op God. Dat bidden we voor heel onze stad. Vertrouw op God. In Jezus Naam! 

Amen