Een kerstboom in huis

Ik heb een paar jaar geloofd dat God het niet fijn vond als we een een kerstboom in huis zouden zetten. Is de kerstboom inderdaad een gruwel in Gods ogen? Of is het een onschuldige sfeerbrenger? Jeremia 10 werd en wordt vaak aangehaald om de kerstboom te verwerpen. Maar lees dat gedeelte maar eens goed. Het gaat daar over het buigen voor een uitgebeiteld beeld uit hout. Een beeld beitelen en je daarvoor buigen, is iets totaal anders dan een boom versieren voor de sfeer. Deze afgodsbeelden hebben geen enkele macht en zijn slechts hout. Maar de kerstboom is niet eens een afgodsbeeld, het is slechts een mooie boom. Mensen aanbidden deze boom ook niet alsof het hun afgod is. De enige functie van de kerstboom is sfeer brengen. Gezelligheid. Het is echt heel gezellig bij ons thuis. Welkom bij ons thuis!!

En weet je nog! Jezus Christus heeft ons bevrijd , waardoor we niet langer gebukt hoeven te gaan onder allerlei bijgelovige angsten. Fijn om even eerlijk te zijn over dat je als mens toch ergens diep van overtuigd kan zijn. En dat je later beseft ‘wat vreemd eigenlijk’.

Weet je wanneer waarschijnlijk de eerste kerstboom in Nederland kwam? De eerste kerstboom die ooit in Nederland kwam, werd in 1835 geplaatst door een dominee. Ds. Otto Gerhard Heldring gebruikte de kerstboom om de liefde van God te tonen aan arme kinderen, die de pakjes gratis mochten uitkiezen. Deze dominee richte opvanghuizen op voor mensen die het moeilijk hadden, waaronder vrouwen die ongewenst zwanger waren geraakt. Een man bomvol liefde van Jezus! Hij maakte deel uit van het Reveill, een internationale opwekkingsbeweging uit die tijd. Geldring had de kerstboom leren kennen in Duitsland waar hij sinds 1600 werd gebruikt om mensen gezellig bij elkaar te brengen en individualisme tegen te gaan. Geldring vond het een sfeervol element wat ideaal was om mensen in de koude wintertijd gezellig bij elkaar te brengen en ze over de liefde van Jezus te vertellen. Geldring zette zich twintig jaar lang met hart en ziel in om armoede en drankmisbruik te bestrijden.Van afgoderij was geen sprake… Wel van diepe bewogenheid voor de armen en lijdenden. Daarom introduceerde hij de kerstboom, die hij met appelen, peren, noten en kaarsen versierde. Mensen verzamelden zich rond de boom, kregen gratis pakjes en hij vertelde hen het evangelie…

Gebruik ook nu kerstmis om de mensen te laten zien: het licht is in de wereld gekomen! Geef deze overwinning niet uit handen door onjuiste denkbeelden. Laat je dus niet gek maken door bijgelovige verzinsels dat de kerstboom een houten afgodsbeeld is, doe evenmin mee aan het materialisme van mensen die God niet kennen, maar geniet ten volle van de mooie kenmerken van het kerstfeest, zoals de warmte en gezelligheid, mensen die elkaar opzoeken, en vooral het herdenken van het grootste geschenk dat de mensheid ooit heeft ontvangen: God die mens werd, om ons te verlossen van onze zonden en ons tot geliefde kinderen van God te maken. Dat is de boodschap van Kerstmis.

Daarnaast is onze God echt een God van Feesten! Daarom vieren we ook graag Zijn feesten. Afgelopen tijd nog Chanoeka gevierd. En vrijdagavond nog een bijzondere sabbatsmaaltijd gehad. Laten we niet discussiëren over feesten. Maar ze gewoon vieren!

 

Gedeeltelijk overgenomen van: https://www.ontdekgod.nl/kerstboom/