Eerste week van 2016 – Bidden en vasten

Van vrijdag 1 t/m vrijdag 8 januari 2016 hebben we een week van bidden en vasten. Met andere woorden de eerste week van het jaar hebben we een week van focus op God. Een goede start is het halve werk!

Vanuit de overtuiging dat Jezus’ terugkomst niet lang meer op zich laat wachten, willen we je oproepen om te bidden en vasten als een onderdeel van ons alledaagse leven. Dit helpt om intimiteit met God te ervaren, sterker te staan tegen zonde en zelfs dat het ons in staat stelt de wereld te veranderen. Dit alles helpt ons geestelijk waakzaam te zijn. Wakker!!

Deze week is vooral een ‘bruidegomsvasten’. Deze term is ontleend aan Mattheus 9:15

Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten. 

Dit soort vasten komt voort uit geestelijke honger, een geschenk van God, dat aanspoort om op zoek te gaan naar grotere openbaringen van zijn liefde. Als je vast, voel je je lichamelijk zwak en dat maakt het beter mogelijk om Gods kracht te ervaren. Ook legt het de ervaring van gemis bloot, die we anders het zwijgen opleggen door eten of amusement. Het is goed dit gemis te voelen, want dat maakt dat we Gods volheid zullen najagen en ervaren.

Doe je mee??

Je hoort nog hoe we dit vorm gaan geven.