• Wie of wat is een huis van gebed?
Expand All | Collapse All
 • 1. Wie of wat is een huis van gebed?
   

  Met het huis van gebed word niet alleen een ruimte of gebouw bedoeld, in de eerste plaats spreekt het over de individuele gelovige. Want elke gelovige is een tempel van Gods Geest (1Kor6). Wij zijn de tempel van God, we zijn een huis van gebed. Elke gelovige is door God uitgenodigd om op zijn eigen unieke manier een gebedsleven te ontwikkelen. Een gebedsleven wat gevuld is met een persoonlijke vertrouwelijke omgang met Hem. Een gebedsleven wat gefocust is op het groeien in liefde voor God en mensen. We mogen groeien om Zijn tegenwoordigheid met ons mee te dragen.

 • 2. Maar hoe bedoel je dat een gelovige een huis van gebed is?
   

  Wie zijn volgens Jezus Christus de tempels? Volgens Hem zijn de gelovige de tempels van de Heilige Geest. Wat is de functie van de tempel volgens Jezus Christus? Een huis van gebed. Want in het bekende verhaal van de tempelreiniging zegt Hij dat de tempel een huis van gebed moet zijn (Mc11). Dit betekend dus dat volgens de nieuwe orde van Jezus Christus de gelovige de tempels van de Heilige Geest zijn en dat zij bedoeld zijn om als huizen van gebed te functioneren.

 • 3. Dus ik ben een tempel om te functioneren als een huis van gebed?
   

  Ja. Precies. In Efeze 2 (vs 20 – 22?) Dit gaat zowel over de gemeente als ook de individuele gelovige. We zien heel duidelijk dat wij een geestelijk verblijf zijn voor God. De Heilige Geest die in de gelovige woont, maakt van elke beschikbare gelovige een huis van gebed. God heeft ons geschapen om in (voortdurende) gemeenschap met Hem te wandelen. U en ik, wij zijn de geestelijke tempel van God. In een normaal huis heb je diverse kamers met andere functies zoals de huiskamer, de slaapkamer, de badkamer,de kelder, de zolder, de keuken, de hal, de wc, etc. Het is hetzelfde huis, maar met diverse kamers en functies. Sommige huizen hebben een grote keuken, en een kleine badkamer of andersom. Elk huis heeft weer een ander indeling en vormgeving. Je kunt een gelovige die functioneert als huis van gebed vergelijken met een normaal huis! Binnen het leven van een gelovige, binnen het levend huis van gebed heb je ook diverse kamers  zoals dankzegging, lofprijs, voorbede, geestelijke oorlogsvoering, smeekgebed, rusten, mediteren, proclameren, aanbidding, vasten, etc. Elk persoon, elk huis van gebed is weer verschillend. De ene persoon heeft in leven met God veel ruimte voor aanbidding, die ander juist voor voorbede, etc. Dat is goed en mooi, als iedereen zich maar ontwikkeld als een huis van gebed. De kern van een huis van gebed is de ontmoeting met God en meebouwen van Gods Koninkrijk op aarde.

 • 4. Hoe komt het dat zoveel gelovige moeite hebben met gebed?
   

  Ja, daar zijn een heleboel redenen voor. Sommige gelovige zijn vanuit ambitie, wilskracht en streven jaren lang bezig geweest om een actief en effectief gebedsleven op te zetten. Vanwege teleurstelling over eigen wilskracht en volharding zijn ze gestopt. Veel gelovigen vinden het ook moeilijk dat God niet altijd gebeden snel en op hun manier beantwoord. Sommige mensen plannen in hun agenda geen tijden van gebed in. Om je aan een afspraak te houden moet je het inplannen, anders blijf je het voor je uitschuiven, dit gebeurd heel veel. Anderzijds moet je bidden ook leren, er is veel onderwijs over bidden. Maar het beste is als iemand je bij de hand neemt en leert om samen te bidden.

 • 5. Wat is de rol van een gebouw?
   

  Een huis van gebed krijgt een meerwaarde als er een fysieke locatie is waar christenen bij elkaar komen om tot God te bidden. Het is een apart gezette ruimte die als doel heeft om God te ontmoeten en Hem te prijzen. De locatie is vaak centraal gelegen in stad of dorp. Huiskamers zijn heel beperkt. Thuis wordt je snel afgeleid door de klok, je telefoon, agenda, je kinderen misschien... etc. Een ruimte die altijd open is, een plek waar je altijd even naar toe kan gaan, een locatie die ingericht is voor gebed heeft onze absolute voorkeur.

 • 6. Is een huis van gebed echt iets van de evangelische kerken?
   

  Nee. Dat is misvatting. Er zijn zowel evangelische als traditionele kerken of organisaties bij betrokken.  Als we kijken naar Nederland dan zien we dat het gebedshuis Domino in Utrecht al 15 jaar geleden opgericht is door Ds.Wim Bouw ( Hervormd Predikant ). In Nunspeet is er een huis van gebed wat vooral ontstaan vanuit een traditionele gemeente met Ds. M.D. Geuze als coördinator (gestopt in 2013). Vanaf 1998 is in Amsterdam de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht begonnen met opstarten van een huis van gebed. Uit allerlei anderen kerkelijke stromingen zoals evangelische, baptisten en /of pinkstergemeentes zijn huizen van gebed ontstaan. Uiteraard zijn er wel huizen van gebed die typisch evangelisch zijn, en waar vooral evangelische christenen komen.

 • 7. Hoeveel huizen van gebed zijn er?
   

  In 2008 in Orlando kwamen tijdens de historische bijeenkomst van Call2All de 600 belangrijkste leiders van zending, kerkplanting en gebed bij elkaar. In deze bijeenkomst werd op basis van alle gegevens van de afgelopen jaren een schatting gemaakt daar er voor 2020 wereldwijd zo’n 500.000 nieuwe huizen van gebed worden geplant. Terwijl afgelopen 10 jaar alleen al de 24x7 gebedsbeweging van Greig zo’n 4500 gebedshuizen heeft opgestart. Ook het Internationale Gebedshuis in Kansas City heeft de afgelopen jaren honderden vertakkingen. In Nederland zijn er zo’n 25 gebedshuizen. Echter, veel gebedshuizen draaien niet 24-7 door een gebrek aan muzikanten, bidders en actieve gelovige (is overigens wel afhankelijk van je visie). We zien echter wel langzaam groei en verandering komen. De honger naar meer van Gods tegenwoordigheid groeit. Het geloof dat gebed en aanbidding toegevoegd moet worden zodat de kerk en de maatschappij verder veranderen.

 • Wat voor soort gebeden zijn er in het huis van Gebed?
Expand All | Collapse All
 • 1. Wat voor gebeden worden er gebeden in een huis van gebed?
   

  Dit kan ook heel verschillend zijn. Soms is er veel tijd om stil te zijn. Soms is het uitrusten en luisteren naar de muziek en de muziekteksten. Af en toe is er tijd om te bidden voor speciale noden in de omgeving of het land. Er kunnen zelfs tijden zijn van geestelijke strijd/oorlogsvoering. Er zijn ook tijden dat bidders voor elkaar bidden of voor elkaar luisteren naar de stem van de Heilige Geest. In sommige huizen van gebed zijn er gebedboeken die je kunt gebruiken om te bidden. Veelal worden er gebeden uit de Bijbel van bijvoorbeeld Jezus of Paulus gebruikt om te bidden. Kortom, er zijn vele diverse soorten en stijlen van gebed. Sommige huizen van gebed kiezen vooral 1 of 2 gebedsfocussen zoals de lijdende kerk, Israel, de regering, etc.

 • 2. Hoe zien de verschillende gebedstijden er dan uit?
   

  De gebedstijden zien er in de verschillende gebedshuizen weer heel anders uit. Er zijn een aantal type van gebedstijd te onderscheiden. Er zijn gebedshuizen waar veel orde en structuur is. Om de 2 uur is er een andere gebedsleider en andere muzikant of muzikantengroep. Via een overzicht is van tevoren bepaald waar er voor gebeden word, dit word duidelijk gecommuniceerd door de diverse leiders. Er zijn bepaalde thema’s die in een vast weekschema terugkomen. Zodat de gasten weten wanneer er voor wat gebeden word. Ook zijn er tijdsblokken waar er veel ruimte is om stil te zijn voor God of juist luidruchtig God aan te roepen.  Er zijn tijdsblokken vaak veel voorbede, of juist voor elkaar bidden of juist Gods woord uitbidden. In deze geordende structuur kun je ook niet zomaar hard op bidden, maar dit gaat via een volgorde. Op deze manier zijn de gebedstijden geselecteerd zodat je een beetje weet wat je kunt verwachten. Er zijn vele mensen die deze manier als heel prettig ervaren. In sommige huizen van gebed is er veel ruimte voor spontaan gebed. De deuren gaan bijvoorbeeld van 11uur tot 21 uur open. Het enige wat soms bekend is dat er tussen 13-18 uur een aantal personen komen die muzikaal ondersteunen. Er is veel ruimte om spontaan te bidden. De invulling en gebeden zijn elke keer weer anders. Er is ruimte om te staan, te zitten, te liggen. Je kunt mediteren maar je kunt ook schilderen, knielen of dansen. Ook in deze vorm zijn er veel mensen die dit als prettig ervaren. Uiteraard zijn er ook veel gebedshuizen die combinaties ervan maken. Uiteindelijk is Christus de Leidsman van elk gebedshuis en bepaalt Hij het inhoud en structuur.

 • 3. Is het nou hard werken of juist uitrusten als je in een gebedshuis komt?
   

  Dat is lastig. Soms is bidden heel verfrissend. Vaak kan bidden en aanbidden je opfrissen en bemoedigen. Het aanbidden van God kan je enorm versterken in je innerlijke mens. Je merkt dat je na een tijd van aanbidding en dankgebed er heel anders in staat. Het is een tijd waarin je vooral ontvangt. Zulke tijden zijn heerlijk en goed. We hebben ze nodig. Sterker nog, de gebedsbeweging komt er steeds meer achter dat de Kerk opnieuw mag leren om stil te rusten, te rusten en te ontvangen van God. Je hebt ook gebed waar je een mede-arbeider bent van Gods Koninkrijk. Het is een geef-gebed, je strijd mee zoals Daniel en Epafras meestreden. Wanneer je voorbede doet voor bijvoorbeeld ongelovige vrienden dan kan gebed wel vermoeiend zijn. Wanneer je smeekt dat je buurman loskomt uit zijn drugsverslaving dan kan bidden inderdaad als uitputtend voelen. Daarom is het belangrijk dat zowel ontvang-gebed als geef-gebed afgewisseld word. Een getrainde gebedsleider zal zorgen dat er regelmatig afwisseling is.

 • 4. Wat bedoelen ze precies met het harp en schaal model?
   

  Harp en schaal model, meestal uitgesproken in het Engels als 'Harp and Bowl model'. Deze vorm van gebed is gebaseerd op Openbaring 5:8. In dit Bijbelvers staat de harp voor aanbidding en de schaal voor de gebeden van de heiligen. In Openbaringen lezen we dat  de 24 oudsten rondom de troon van God een harp in hun ene hand hebben en een schaal in de andere. Bij harp en schaal  model worden gebeden en muzikale aanbidding geïntegreerd geuit. Soms zingt men de gebeden uit onder begeleiding van instrumenten. De ene keer is het Aanbidding met het Woord, wat inhoudt dat we een stuk uit de bijbel zingen en er al zingend over mediteren en God prijzen. Een andere keer is er voorbede aan de hand van een van gebeden die in het Nieuwe Testament voorkomen.

 • Wat gebeurd er in een huis van gebed?
Expand All | Collapse All
 • 1. Is een huis van gebed alleen voor gebed en voorbede?
   

  Nee, in een huis van gebed is er ook veel ruimte voor muzikale aanbidding. Er worden vaak veel dank en lofliederen tot eer van God gespeeld en gezongen. In sommige grote gebedshuizen zijn er zelfs muzikale teams die de bezoekers/bidders van het gebedshuis ondersteunen. We kunnen dan ook wel spreken van gebed en aanbiddinghuizen. In veel huizen van gebed is er ook een afwisseling zoals 15 minuten aanbidding, 15 minuten stilte om te luisteren naar Gods stem /  mediteren over Gods Woord, 15 minuten voor voorbede voor bijvoorbeeld lokale leiders. Binnen vele huizen van gebed is er ook veel ruimte voor toerusting en onderwijs. Maar dat is niet de primaire roeping.

 • 2. Waarom een huis van gebed, je kunt toch ook thuis bidden?
   

  Ja., dat klopt zeker. Je hoeft niet naar een huis van gebed om te bidden. Je kunt thuis bidden. Je kunt zelfs bidden al wandelend in het bos. Het is geen vereiste. Toch worden we thuis vaak afgeleid in ons gebedsleven. We worden vaak geprikkeld en onze gedachten dwalen makkelijk af. Het is daarom aan de hand van Mt6.6 goed om een speciale binnenkamer te hebben om te bidden. Zowel op de Pinksterdag als de dagen daarna kwamen de gelovige regelmatig bij elkaar in een afzonderlijke ruimte om te bidden. Het is een afgezonderde plek, waar een atmosfeer van gebed is. Een plek van saamhorig vurig gebed tot God.

 • 3. Waarom moet je met anderen bidden, je kunt toch ook alleen bidden?
   

  Je kunt zeker alleen bidden. Er zijn veel christenen die  zoveel passie en discipline hebben dat zij in staat zijn om gemiddeld 1-2 uur per dag alleen te bidden en te aanbidden, zij hebben niet zo hard een gebedshuis nodig. Alhoewel zij juist wel een “leraar” voor anderen kunnen zijn. Want vele christenen vinden het moeilijk om alleen te bidden. Net als de discipelen vallen zij vaak in slaap of dwalen de gedachten af. Het huis van gebed is juist voor mensen die het moeilijk vinden om alleen te bidden, en die het wil leren. Het huis van gebed moedigt iedereen aan om persoonlijke te bidden. Maar het hoeft elkaar niet te bijten. De meeste mensen die langer actief en betrokken zijn binnen het huis van gebed hebben juist ook thuis een ontwikkeld gebedsleven.

 • 4. Is een huis voor alleen maar gebed niet saai?
   

  Ja en nee. Soms kan het inderdaad gebeuren dat zelfs de meest ervaren bidder het bidden saai vind. Er zijn verhalen genoeg dat soms een gebedstijd tegenvalt en teleurstelt. Maar we geloven vooral dat het huis van gebed een plek is waar God zijn volk fascineert met Zijn wijsheid, schoonheid en heerlijkheid. We vertrouwen erop dat God tot ons nadert als wij tot Hem naderen. We geloven in vreugdevol en fascinerend gebed! We geloven dat het belangrijk is om afwisseling te hebben in de gebedstijden. We geloven dat het goed om is om er vaart in te houden zodat mensen erbij betrokken blijven. We geloven in vrijheid en eenheid en druk. In een huis van gebed gaat het niet om een programma of een bepaalde druk om iets te maken wat er niet is. In zekere zin mogen we als huis van gebed ook leren om te bidden. In Azië bijvoorbeeld is het heel normaal om als gemeentes dagen en nachten God aan te roepen.

 • 5. Houden de huizen van gebed ook zondagochtend kerkdiensten?
   

  Dat is wisselend. De meeste huizen van gebed hebben zondagochtend geen speciale activiteit omdat ze niet gelijktijdig iets willen faciliteren met de diverse kerken die in de omgeving die zondagdiensten houden. Ze willen dingen niet graag dubbel doen. De meeste huizen van gebed houden dus zondagochtend geen speciale dienst of activiteit. We raden mensen altijd aan om lid te zien van een lokale kerk. Meestal zijn de kerkdiensten op zondagochtend. Als huis van gebed gaan we om die reden niet een eigen dienst organiseren.

 • Waarom 24 uur en 7 dagen per week en 's nachts?
Expand All | Collapse All
 • 1. Waarom moet het 24/7 zijn?
   

  Een huis van gebed hoeft niet per se 24/7 te zijn. Er zijn sommige gebedshuizen in Nederland die al 15 jaar bestaan en niet 24-7 hebben. Het is geen must. Het is niet iets wat perse moet. Het is wel zo dat 24-7 heel veel praktische en geestelijke positieve vruchten heeft. Veel gebedshuizen streven het wel na, omdat vele ook juist geloven in gebed in de nacht. Zijn vinden het ook fijn om een huis te hebben wat voortdurend gevuld is met wierook van gebed en aanbidding.

 • 2. Waarom gebed in de nacht?
   

  De nacht is voornamelijk gevuld met allerlei onvruchtbare duistere handelingen. Onze steden zijn gevuld met moord, toverij, diefstal en immoraliteiten . Juist in de nachtelijke uren gebeuren er duistere dingen. Het huis van gebed wil dat de nacht van de Heer is. Niet alleen overdag maar ook in de nachturen hoort er gerechtigheid en rechtvaardigheid te zijn op deze aarde! Een van de manieren is juist tijdens de nacht te bidden. Het huis van gebed geloofd dat door gebed en aanbidding de geestelijk atmosfeer veranderd in onze steden! Toewijding in de nacht kan duur zijn vanwege het inleveren van een aantal uur slaap. Het is het verlangen van de Heer om mensen te doen opstaan die ’s nachts van Hem houden. Hij verlangt naar een groep mensen die Hem aanbidden en met Hem wakker blijven (de hele nacht door).  De nacht waarin Hij verraden werd, het uur van het oordeel en redding, kon Hij niemand vinden die met Hem wakker bleef.  Maar in het huis van gebed willen er mensen zijn die een aantal uur apart zetten om God in de stilte en de rust van de nacht te zoeken.

 • 3. Wat zijn de ervaringen van bidden in de nacht?
   

  Dat is wisselend! Sommige hebben het geprobeerd, maar ze zijn er achter gekomen dat het niet echt bij hen past. Veel gelovige zagen in eerste instantie echt tegen het “nachtgebed” op, maar hebben al lerende ontdekt dat het fijn is om in de nacht intiem in gebed te zijn met God. We zien ook dat Jezus vaak de nacht gebruikte om te bidden tot Zijn Hemelse Vader. Vele bidders hebben gemerkt dat ze in de nacht veel meer rust hebben en veel gevoeliger zijn voor de Heilige Geest. Hoewel het voor iedereen anders werkt. Het is uiteindelijk wel goed om het gewoon 10-15 nachten te proberen en dan er voor jezelf een conclusie aan te verbinden. Soms is het ook wennen en het jezelf aanleren. De ervaring leert dat het positief is om met een groepje een aantal uren te bidden, dan alleen.

 • 4. Maar hoe bouw je die bidstonden in de nacht op?
   

  Het is belangrijk om bijvoorbeeld getuigenissen en onderwijs te geven over het bidden in de nacht. De bidders moeten het niet doen op basis van emotie, maar van uit een innerlijke overtuiging dat het een goede zaak is om een nacht apart te zetten voor gebed. Maandelijks of wekelijks een vrijdagnacht samenkomen is een goede manier om te beginnen. We adviseren om klein en sterk te beginnen en laat het vaart krijgen. Probeer te ontmoeten van 22.00-02.00 en laat een aantal doorgaan tot 06.00. Soms kun je bidden voor een speciaal onderwerp zoals de lijdende kerk, etc.

 • 5. Heb je Bijbelteksten die aanzetten tot bidden in de nacht?
   

  Jezus trok zich regelmatig terug om 's nachts te bidden. Hij bad de hele nacht voor hij zijn twaalf discipelen uitzocht. In Handelingen zien we dat Petrus gevangen zat en de gemeente die nacht voor hem bad. Paulus en Silas gingen - terwijl ze in de cel zaten - om middernacht bidden. Bovendien roept de Bijbel ons op verschillende plekken op om onophoudelijk te bidden. Een andere bekende tekst is Psalm 134. Jullie, dienaren van de HEER, breng hulde aan de HEER, iedereen in het huis van de HEER die het werk doet in de nacht, Hef jullie handen omhoog naar het heiligdom en breng hulde aan de HEER.  (Psalm134:1-2 Willibrord vert) In Zijn tempel wordt God voortdurend gediend. Opb 7:15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij dienen Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitbreiden. Denk ook aan Luk 18 vers 7, dag en nacht roepen tot God!

 • 6. Waarom word bidden in de nacht ook wel een vorm van vasten genoemd?
   

  Bidden in de nacht is het inleveren van slaap. Het is jezelf voor een periode apart zetten van iets heel natuurlijks. Een aantal nachten per week of maand bidden in de nacht ook al is voor 2 a 3 uur is een vorm van vasten! Het roept je om je op om levensstijl te veranderen en dat kan je leven ongemakkelijk maken! Het is een vorm van het sociale en fysieke vasten. Als we aandachtig naar ons lichaam kijken, zien we dat sommige van deze elementen die we ervaren tijdens het vasten van voedsel ervaren kunnen worden tijdens de nachtbidstonden. Voor de meeste mensen in Nederland is het bidden in nacht iets uitzonderlijks en iets bijzonders. Maar in het leven van Jezus Christus zien we dat het een belangrijk onderdeel van zijn leven was. We mogen Hem daarin zeker volgen!

 • Samenwerking met kerken
Expand All | Collapse All
 • 1. Gaan de mensen die in het huis van gebed leiding geven, wel naar een lokale kerk?
   

  Veel mensen die leiding geven in het huis van gebed zijn ook verbonden aan een lokale kerk. Ze zijn trouw aan hun thuisgemeente, maar door hun verantwoordelijkheden in het huis van gebed hebben zij, in overleg, minder taken binnen de lokale kerken. Als zij taken hebben binnen de lokale gemeente is dit vaak gerelateerd aan gebed en aanbidding. Binnen het huis van gebed word vaak juist gestimuleerd om gehecht te blijven aan een plaatselijke kerk, zodat je deze gelovige kunt zegenen. Sommige leidinggevende personen zien het huis van gebed als hun thuisgemeente. Zij hebben onderwijs en vriendschap in het huis van gebed.

 • 2. Is een huis gebed een concurrent voor een lokale kerk?
   

  Het huis van gebed is in de afgelopen 20-30 jaar geen concurrent van een lokale kerk gebleken. Er zijn  juist veel meer kerkleiders die betrokken raken in het huis van gebed. Het huis van gebed wil juist de christenen en lokale kerken dienen en opbouwen. De waarde van het huis van gebed word meer en meer gewaardeerd door lokale kerken. Zoals een plaatselijke of landelijke zendingsorganisatie geen concurrent is voor de kerk, maar juist een aanvulling is zo is het huis van gebed dit ook. Zij wil geen geld of leden afpakken van de lokale kerk, maar juist een meerwaarde zijn. Een huis van gebed wil juist samenwerking en dienstbaarheid aan de lokale kerk. Er zijn vaak speciale dagen of tijden dat er gebeden word voor de kerken en de kerkleiders. Toch moeten we niet ontkennen dat er wel christenen zijn die loskomen vanuit hun lokale gemeente of zich speciaal te geven aan het huis van gebed. Net zoals sommige kerkmensen het zendingsveld instappen, zo stappen er ook mensen het huis van gebed in.

 • 3. Kan een huis van gebed uitgroeien tot een lokale gemeente?
   

  Dat is moeilijke vraag. Er zijn inderdaad huizen van gebed die uiteindelijk na jaren een soort zelfstandig gemeente worden waarin gebed een zeer centrale plaats inneemt. Meestal zijn dit vooral de leiders en de meest actieve betrokkenen, maar ook de nieuwe gelovige die het huis van tot geloof gekomen zijn en dit als hun thuisgemeente zien. Deze nieuwe gelovige zijn opgegroeid in het huis van gebed en hebben daar relaties en stappen niet over naar een lokale gemeente. Ten diepste blijft zo’n huis van gebed een huis van gebed maar met wat extra activiteiten zoals bijvoorbeeld een zondagdienst , kindertoerusting , pastoraat,etc. Alleen als een huis van gebed heel erg groot is dan is er een kans dat het een gemeente word. In Nederland is er niet de verwachting dat er hele grote gebedshuizen van 1000-2000 personen ontstaan zoals bijvoorbeeld in Kansas.  Binnen een gemeente zijn er vaak heel veel taken en diverse activiteiten die in de nood van de christenen voorziet. De kerk heeft meestal een sterke herderlijke functie om te zorgen voor elkaar, dit door bijvoorbeeld huiskringen,cursussen,trainingen, etc. Zij geven vaak hele specifieke zorg zoals voorbereiding voor het huwelijk, pastoraat, opvoed cursussen, evangeliseren onder moslims, etc. Iets wat kleine huizen  van gebed alleen vanuit relaties kan bieden, maar niet vanuit een programma.  Daarom zijn de meeste huizen van gebed dankbaar met een verscheidenheid aan gemeentes, zodat een huis van gebed zich op zijn primaire taak kan richten.

 • 4. Zijn alle huizen van gebed interkerkelijk?
   

  Een goede vraag. Nee, niet alle huizen van gebed zijn interkerkelijk. De meeste huizen van gebed proberen wel zo’n breed mogelijk publiek te trekken. Vooral door het structuren van gebedstijden en het ordenen van diverse vormen en stijlen kun je als huis van gebed erg laagdrempelig zijn. De evangelische christenen komen dan bijvoorbeeld dinsdagavond, en de meer katholieke christenen komen op woensdagochtend. Via structuur en orde kun je het erg toegankelijk maken voor de breedte van het Lichaam van Christus. Toch zijn er huizen van gebed die hier niet voor kiezen! Zij hebben een typisch karakter, en zijn vooral erg behoudend, evangelisch of katholiek. Zij werken bijvoorbeeld maar met 8 a 12 kerken samen, afhankelijk van de grote van de stad. Dit zijn huizen die minder toegankelijk zijn voor een breed publiek. Je hebt ook huizen van gebed die voornamelijk gericht zijn op jongeren, en daar heerst vooral een jongeren cultuur.

 • 5. Bevordert een gebedshuis eenheid tussen kerken?
   

  Ja, het is de hoop van de meeste gebedshuizen om eenheid tussen kerken te stimuleren. Toch is het hoofddoel van een gebedshuis niet de eenheid tussen kerken, hoewel het belangrijk is. Een huis van gebed kan net als een interkelijke evangelisatieactie wel bijdrage aan eenheid. Een huis van gebed is vaak een middel gebleken waardoor muren van verschillende kerken omlaag gehaald worden. Tegelijk kan een huis van gebed ook erg confronterend werken, omdat je opeens in aanraking komt met anderen vormen en woordgebruiken van broeders en zusters. In de meeste gevallen werkt het zeer positief, maar dit hoeft niet altijd. Vaak komen vooral positieve broeders en zusters naar het gebedshuis toe. Het huis van gebed heeft wel gezien dat doormiddel van het huis van gebed interkerkelijke vriendschappen ontstaan. Vooral jongeren lijken steeds meer en makkelijker verschillen van elkaar te accepteren en toch samen te kunnen bidden. Jongeren van verschillende kerken spreken regelmatig af bij het huis gebed, om een uurtje samen God aan te roepen.

 • Relevantie in deze tijd
Expand All | Collapse All
 • 1. Acht of meer uur in een gebedshuis doorbrengen is dat relevant?
   

  Ja, misschien is het wel absurd. Het is in elk geval erg wennen voor ons westerse christenen. In de tijd van Handelingen kwamen ze dagelijks bij elkaar om te bidden. Dus, de gemiddeld christen kwam wel aan 8 a 20 uur per week bidden en lofprijzen.  Jezus vraagt zelf aan zijn discipelen of zij niet 1 uur met Hem kunnen waken, waaruit je kan concluderen dat Jezus het vrij normaal vind dat een christen sowieso 1 uur per dag tijd geeft aan Hem. Sommige zeggen dat je ook een tienden van je tijd aan God hoort te geven. Dus reken maar uit 10% van 24 uur in een dag. Wij worden allemaal erg verleid door entertainment, films, games, tv kijken, romans lezen, internet,etc. Wij vinden het allemaal vaak moeilijk om tot rust te komen bij God. Een gemiddeld christen besteed ongeveer 20 uur per week aan het bekijken van sportwedstrijden, films, games, etc. Uiteraard is het niet verboden om eens op een gezonde manier te surfen op internet of een goeie nette film te kijken, maar het geeft aan dat wij het moeilijk vinden om in Gods tegenwoordigheid te zijn. In de gebedsbeweging van Greig zijn er duizenden getuigenissen van zwakke christenen die tot hun eigen verbazing vertellen dat zij wekelijks 20 uur per week in gebed en aanbidding zijn in het huis van gebed. De meeste gelovige hadden nooit verwacht dat zij dit “konden doen en volhouden”.

 • 2. Maar gebedsgroepen bestaan toch vaak maar uit een paar fanatiekelingen?
   

  Ja, dat is een trieste maar ware conclusie. Dit komt door een aantal elementen. In de eerste plaats hangt de gebedstijd er helaas vaak binnen gemeente maar een beetje bij. Het is niet de primaire focus van de leiders en de gemeente, dit is bij een huis van gebed wel zo. Gelukkig niet bij elke kerk!! Maar bij veel kerken helaas wel. De gebedstijden worden vaak niet benoemd of gewaardeerd binnen het leiderschap, de zondagochtend diensten en de gemeente structuur. Het is vaak een subactiviteiten en de gebedsleiders zijn vaak ook nog bezig met tal van anderen zaken. Daardoor ontbreek vaak creativiteit, orde en ontwikkeling binnen een gebedsgroep. De invulling van veel gebedsgroepen is vrij eenzijdig. Het is vooral gericht op vraag lijstjes aan God. Veel gebedstijden hebben nog hoofd, nog staart. De ervaring leert dat afwisseling van ontvangen en geven (voorbede) goed samen gaat. Ook de afwisseling tussen gebed en muziek werkt goed samen. Veel gebedsgroepen blijven steken in een pioniersfase en komen hieruit niet uit. Juist wanneer zijn doorbreken en uit de pioniersfase komen komt er ook meer aantrekkingskracht.  Gebedsgroepen hebben heel veel bemoediging en toerusting nodig.

 • 3. Waarom is een huis van gebed wel relevant in deze tijd?
   

  Ondanks dat een gebedshuis juist iets is wat saamhorigheid en eenheid wil bevorderen in kerk en samenleving, past het tegelijkertijd prima binnen de individualisering van religie. Een individu kan zelf beslissen wanneer, hoe en hoe frequent hij bidt en hoeft zich daarin niet te conformeren aan de wensen van anderen. De betrokkenen bij een gebedshuis vinden het belangrijk om terug te gaan naar de basis en écht tijd te besteden aan gebed, maar daar tegelijkertijd vrije keuzes in te maken. Dit past prima in de tijd waar we leven. Bidden in een gebedshuis is op de korte termijn een belevenis. Wanneer de nieuwigheid er een beetje vanaf is wordt het natuurlijk een stuk monotoner. Maar de bidders die langere tijd betrokken blijven, beleven zo nu en dan ook nog pieken en indrukwekkende momenten.  Veel gelovige zijn juist op zoek naar bijzondere ontmoetingen en aanrakingen.

 • 4. Maar wees eerlijk, is een Nederlander niet veel te druk?
   

  Dat is een lastige. Het geloof moet passen in de agenda van de drukbezette Nederlander.  De christelijke praktijk van zowel kerkactiviteiten als gebedsactiviteiten moeten concurreren met een drukke baan en een al even druk sociaal en cultureel leven. Wanneer men naar de gebedshuizen kijkt kan men zich dus afvragen of de bidders het bidden in een  gebedshuis belangrijk genoeg vinden om er tijd voor vrij te maken. De kleine groep christenen die al langere tijd (een half jaar tot enkele jaren) betrokken zijn bij een gebedshuis in Nederland zijn nog steeds enthousiast. De reden die zij geven is vooral dat ze in hun eigen leven geloofsgroei ervaren dankzij de extra gebedstijd in het gebedshuis. Dit komt omdat veel mensen vooral naar kerk, tempel of meditatiecentrum gaan om te werken aan zichzelf. Een huis van gebed wil ook dat mannen en vrouwen in hun eigen geloofsleven met God gaan groeien en tegelijk dat er door gebed verandering komt in de omgeving en maatschappij.

 • 5. Past een huis van gebed eigenlijk wel in onze Nederlandse cultuur?
   

  De komende jaren zal dit zich moeten uitwijzen, maar er zijn duidelijke redenen om aan te    wijzen dat dit wel het geval is. Een Nederlander heeft een grote behoefte aan persoonlijke vrijheid. Hij wil zelfstandig keuzes maken, hij moet niet teveel druk ervaren, want hij hecht zich erg aan zijn vrijheid. Een huis van gebed geeft heel veel vrijheid. Je kunt 6 keer per week komen, maar als je daarna 3 weken niet komt, dan is dit ook goed. ( Behalve als je in het leiderschap zit) . Een huis van gebed komt dus in de behoefte van persoonlijke vrijheid de Nederlander tegemoet. Een Nederlander heeft ook een sterke drang naar gelijkwaardigheid. De meeste Nederlanders hebben erg veel moeite met autoriteit. Hoewel er wel orde en gezag is binnen het huis van gebed is er ook veel vrijheid, en heerst er een sterke cultuur van gelijkwaardigheid. Uiteraard zijn er gezagsfiguren en is een huis van gebed niet een democratisch model maar een Koninkrijk model. Toch is een huis van gebed een wijnzak waar een sterk element op gelijkwaardig word gelegd. Dit past erg bij ons Nederlanders. Een Nederlander heeft een sterke behoefte aan gezelligheid. Wij vinden dit erg belangrijk. Veel huizen van gebed zijn aangekleed als warme huiskamers, waar een sfeer van warmte en gezelligheid is. Binnen een huis van gebed is er vaak ook een zaal die speciaal voor de koffie is. Als gezellige Nederlanders is dit ideaal, omdat dit voorziet in onze behoefte aan gezelligheid. De verwachting is dat in Nederlanders vooral kleine gebedshuizen zullen ontstaan waar gemiddeld 20 tot 100 mensen zijn. Wij als Nederlanders zijn gewend aan kleine groepen en kleine knusse ruimtes, wij voelen ons hier fijn bij. We hebben vaak een afkeer aan grote zalen van 300-400 man, dit vinden we maar erg onpersoonlijk en Amerikaans.

 • Relaties, vriendschappen en discipelschap
Expand All | Collapse All
 • 1. Wat voor soort mensen komen er in een huis van gebed?
   

  In het huis van gebed komen allerlei soorten mensen. Sommige zijn nog niet eens gelovig en zij stappen een huis van gebed in. Sommige zijn ooit christen geweest en na 20 a 30 jaar bezoeken zij aarzelend een huis van gebed. Sommige mensen zijn zeer actief in het gebedsleven. Anderen mensen hebben zelfs een grote bediening in bijvoorbeeld genezing en/of profetie. Maar  al deze mensen hebben 1 hetzelfde verlangen en dat is honger naar God. Ze zijn verlangen naar God. Ze zijn op zoek naar meer van Hem. Ze hebben een schreeuw in hun hart om Gods tegenwoordigheid. Het zijn vaak zwakke, gebroken, worstelden mensen zoals jij en ik, maar ze hebben dankzij Gods genade een hongerig hart naar God toe.

 • 2. Komen er vooral jongeren of juist ouderen?
   

  Goede vraag! Binnen het huis van gebed zijn er vooral 2 grote groepen heel actief namelijk jongeren  (15-25 jarige) en 50+ plussers. Dit zijn vaak  de stabiele factor binnen het huis van gebed. Deze mensen blijven met regelmaat terugkomen naar het gebedshuis. Het is vaak een vaste prik geworden om wekelijks zich toe te wijden. In de leeftijd van 25 t/m 50 zijn de personen vaak erg druk met hun baan en hun gezin. Zij participeren veel minder intensief in het huis van gebed. Hoewel er zeker wel mensen zijn die zichzelf apart hebben gezet voor het huis van gebed.

 • 3. Komen er ook kerkleiders in een huis van gebed?
   

  Ja hoor. In sommige gebedshuizen komen de leiders van verschillende kerken 1 keer per 2-3 weken in het gebedshuis om samen God te zoeken en te bidden voor opwekking. In anderen gebedshuizen komen vaak bepaalde leiders , voorgangers of dominees naar het huis van gebed. Sommige leiders zijn trouwe bezoekers van het ochtendgebed. Er zijn ook leiders die er duidelijk niet voor kiezen, omdat zij meer bezig met gebed en onderwijs in hun eigen gemeente.

 • 4. Hoe zijn mensen betrokkenheid bij een huis van gebed?
   

  Er zijn mensen die fulltime bezig zijn in het huis van gebed soms wel 40 a 50 uur per week zijn zij bezig als “gebedszendeling”. Dat is de vaste kerngroep, waarvan de meeste ook leidinggevende verantwoordelijkheden uitvoeren. Daarnaast zijn er mensen die ongeveer 8  tot 20 uur per week in het gebedshuis zijn. Sommige mensen hebben 1 speciale dag die zij gebruiken om in het huis van gebed te zijn. Anderen mensen verdelen het over de week en komen 2 a 3 keer per week. Daarna heb je ook nog een derde groep die een keer per 2 a 3  weken een ochtend of avond in het huis van gebed komt. Daarna heb je nog een groep die 1 keer per maand komt. Er zijn veel huisgroepen van verschillende kerken die bijvoorbeeld 1 woensdag van de maand met elkaar als huisgroep een bezoek brengen aan het huis van gebed. Uiteraard heb je nog mensen die binnenstappen en nooit meer terugkomen. Maar deze zijn als vanzelfsprekend niet betrokken, het zijn meer bezoekers.

 • 5. Hoe word binnen het huis van gebed gedacht over discipelschap?
   

  Het huis van gebed vind discipelschap een belangrijk onderdeel,  maar voor de meeste huizen van gebed blijft het erg zoeken. In sommige gevallen is er natuurlijke discipelschap. Bepaalde personen leren elkaar kennen en ervaren een klik en trekken lange tijd met elkaar en in deze vriendschap is er sprake van positieve beïnvloeding. Deze manier werkt vaak heel erg goed. In sommige huizen van gebed is er ook georganiseerd discipelschap. Zo zijn er vooral in grote huizen van gebed soms wel bepaalde deelgroepen die bijvoorbeeld wekelijks bij elkaar komen in de gespreksruimte van het gebedshuis om noden en zorgen met elkaar te bespreken. Op de wijze zorg dat je dat er voor iedereen zorg is, en dat niemand geïsoleerd is. Juist omdat veel bezoekers en actieve bidders verbonden zijn aan een lokale kerk en daar bijvoorbeeld in een celgroep of huiskring zitten, is er ook niet altijd een grote behoefte aan groep-discipelschap.

 • 6. Moet je een super christen zijn om in een huis van gebed te komen?
   

  Nee. Echt niet! Vaak hebben we een verkeerd beeld van een gebedsgroep. Soms denken we dat vooral de superchristenen daar welkom zijn. Dat de meest vurige en beste christenen zich verzamelen in de gebedsgroep. Maar dat is niet waar, dat is een leugen. Juiste de zwakke gebroken gelovige zijn bedoeld om te bidden. Juist zij die worstelen en twijfelen zijn zo onwijs welkom in het huis van gebed. Het huis van gebed is een plek voor juist de mensen die het moeilijk vinden om thuis te bidden.

 • 7. Wat voor cultuur wil het huis van gebed zijn?
   

  Een cultuur die enorm gefocust is op God zelf.  Het is duidelijk dat binnen het huis van gebed een enorme honger is naar groeien in ontzag,liefde en eerbied voor God. Maar we hebben God zelf nodig om van God te houden. We groeien in liefde, als Hij openbaart hoe genadig, liefdevol,wijs en machtig Hij is.  Binnen het huis van gebed zijn er zwakke gebroken maar hongerige mensen die verlangen om God te kennen en Zijn Koninkrijk te bouwen. Binnen het huis van gebed is er een cultuur van waardering voor elkaar. Het is geen plek van veroordeling, jaloezie of carrière najagen. Het huis van gebed wil verbonden zijn met elkaar en samen gericht zijn op het Jezus Christus, het Hoofd van Zijn lichaam.

 • Personen en bijnamen voor het huis van gebed
Expand All | Collapse All
 • 1. Waarom word het huis van gebed wel de tent van ontmoeting genoemd?
   

  De Tabernakel werd onder toezicht van Mozes gebouwd. In de Tabernakel was een tent van samenkomst ofwel de tent der ontmoeting. Het was een speciale plaats waar God met Zijn heerlijkheid kwam. Het was een plek van het ervaren van Gods tegenwoordigheid. We weten dat Mozes daar heel vertrouwelijk met God sprak. Ten diepste gaat het in het huis van gebed om vertrouwelijke omgang met God. Natuurlijk kan dit heel de dag en kan het ook thuis, maar het huis van gebed wil een afgezonderde plek zijn. Zoals in de tijd van Mozes de tent van ontmoeting ook ver weg van de legerplaats gelegen was. Het  was de plaats van ontmoeting. Het was een plek van ontvangen, verfrissing en geestelijk opladen. (Zie o.a. Ex. 33)

 • 2. Waarom werd een huis van gebed ook wel tabernakel genoemd?
   

  Zoals bekend was de Tabernakel een verbazingwekkend symbool van de aanwezigheid van God. Maar het ging veel verder dan een symbolische tent. Het was een plek van Gods tegenwoordigheid van heiligheid, goedheid, liefde en genade. De tabernakel was niet een grote zaal waar de menigte samenkomst maar een plaats van persoonlijke ontmoeting, waar aanbidders hun offers kunnen brengen. De tabernakel was daarnaast een levendige plek  voor relatie, interactie, leiding en gebed. De wolkkolom en de vuurzuil verschenen boven de tabernakel om het volk op pad te sturen en om de tijden van rust aan te geven.

 • 3. Waarom identificeren veel huizen van gebed zich met Hanna?
   

  In Lucas 2 staat het bijzondere verhaal van de profetes Hanna. Deze vrouw was na zeven jaar huwelijk weduwe  geworden. Ondanks teleurstelling bleef ze geloven en volharden in de goedheid van God. Zij leefden niet voor zichzelf of deze wereld, maar voor het hemelse. Deze 84e jarige weduwe dienden God onafgebroken in de tempel met vasten en bidden, nacht en dag. (Lucas2). Voor veel huizen van gebed is deze vrouw een voorbeeld van onafgebroken bidden en vasten. Zowel dag en nacht deed deze profetes voorbede en uiteindelijk mocht zij net als Simeon het kindje Jezus zien. Wat een geweldig voorbeeld van trouw, toewijding en volharding. Deze vrouw had het vast niet altijd makkelijk. De tempel werd in die tijd al voor verkeerde doeleinden gebruikt, maar zij bleef als een eenzame pionier volharden! Deze Hanna loofden en prijsden God voor de geboorte van Hem. Deze vrouw is een schitterend voorbeeld van een apart gezeten levensstijl van bidden, vasten, loven en prijzen van God.

  Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, 37 en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. 38 En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten. Lukas2:36-38 NBG

 • 4. Waarom word Maria ook vaak een voorbeeld genoemd in het huis van gebed?
   

  Een huis van gebed is ook een huis van aanbidding. Het is een huis van lofprijs! Maria is een vrouw die een mooi beeld geeft van het eren, waarderen en loven van Jezus Christus. “Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis” (Joh 12:3). Maria is een beeld van extravagante toewijding aan de Zoon van God. Zij gaf alles wat ze had! Ze hield niet terug. Ze sloot geen compromissen. Zij deed iets bijzonders. Ze deed iets buitengewoons. Zij deed iets totaal nieuws. Het was niet normaal dat een vrouw zoiets deed. Het was in die tijd een totaal ongepaste actie. Maar zij was vernieuwend en vrijmoedig. Door dankbaarheid en liefde gedreven deed zij iets  buitengewoons, ondanks kritiek en negatieve geluiden. Vanuit pure ontroering en ontzag bracht zij een offer die haar echt wat kosten. Het huis van gebed ziet in haar een inspirerend voorbeeld. Zij was iemand die kosten nog moeiten spaarden om Jezus Christus de eer te brengen die Hij verdiend. Het huis van gebed is vernieuwend en pionierd, daarom herkend zij zoveel in Maria.

 • 5. Met welke bijbelse personen identificeert een huis van gebed zich nog meer?
   

  Uiteindelijk draait het in het huis van gebed om de ontmoeting met de Hemelse Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Het centrale punt van aanbidding is de Godheid. Het neemt niet weg dat bijvoorbeeld Maria die neerknielden aan de voeten van Jezus een zeer goed voorbeeld is. Of wat te denken van de Apostel Johannes die zijn hoofd aan de boezem van Jezus liet rusten. Dit zijn allemaal mooie voorbeelden van bijzondere mensen die hebben geleerd om te rusten en te ontvangen van God. Maar wat te denken van Epafras en Paulus die regelmatig voorbede deden voor de gemeente van God! Want een huis van gebed is zowel een plek om te ontvangen van God als in dankbaarheid terug te geven doormiddel van lofprijs en voorbede.

 • Onderwijs en leiderschap
Expand All | Collapse All
 • 1. Wordt er onderwijs gegeven in het huis van gebed?
   

  Bijbels onderwijs is een belangrijk onderdeel binnen het huis van gebed. Het huis van gebed geloofd wel dat veel belangrijke lessen geleerd worden door beïnvloeding van christenen onderling. Een oudere gelovige kan als een vaderfiguur heel veel leren aan een jonge gelovige. Het huis van gebed geloofd dat sommige relaties spontaan geboren kunnen worden. Er is een natuurlijke klik waardoor bepaalde personen naar elkaar toe trekken. Veel kennisoverdracht vind plaats door relaties en vriendschappen. Er is veel geloof in persoonlijke getuigenissen en bemoedigingen. Het huis van gebed geloofd dat je door gesprekken met elkaar heel erg veel kan leren. Toch zijn er ook vaak avonden of zaterdagen waarin er onderwijs word gegeven over belangrijke thema’s. Veelal geven leiders van het gebedshuis onderwijs, soms worden leiders uit anderen gebedshuizen uitgenodigd. Ook worden hiervoor bijbelleraren of voorgangers uitgenodigd die het huis van gebed kunnen dienen met onderricht.

 • 2. Hoe ziet het leiderschap in een huis van gebed eruit?
   

  Er zijn vaak een aantal mensen die leiding geven aan het gebedshuis. Zij zien het als taak om een aantal dagen in de week actief sturing te geven aan het huis van gebed. Enerzijds heel praktisch zoals de deur open doen, een schone zaal, koffie/thee zetten, frisse wc, verwarming aanzetten, etc. Anderzijds zorgen zij ervoor dat alles ordelijk en Bijbels verloopt.  Vaak geven zij ook leiding aan de gebedstijd of zij dienen door bijvoorbeeld gitaarspel. Het is belangrijk dat bepaalde personen verantwoordelijk zijn.

  Ook kunnen mensen met vragen of problemen bij de leiding terecht. Het is duidelijk dat het belangrijk is dat dit volwassen gelovige zijn, die gegrond en geworteld zijn in liefde en waarheid. Soms zijn de leiders in het verleden de initiatiefnemers geweest van het huis van gebed. Soms zijn zij door anderen leiders gevraagd om ook actief deel te nemen. Sommige leiders zijn speciaal toergerust door bijvoorbeeld een school van gebed, een training van voorbede, cursussen over leiderschap en gebed, etc. Veelal zijn ervaren gebedsleiders bereid om te investeren in jonge gebedsleiders in andere dorpen en plaatsen. Wij vinden dat leiders in een gebedshuis verantwoording moeten afleggen aan andere leiders. In het gebedshuis in Den Haag bijv. leggen de leiders verantwoording af aan het leiderschapsteam van hun lokale kerk Reality. Zo houden we elkaar scherp!

 • 3. Worden er leiders getraind in een huis van gebed?
   

  Ja, dat is zeker wel de bedoeling. Maar vaak is er een tekort aan mensen. Toch zijn er gebedshuizen die al jaren bestaan waarvan sprake is van vermenigvuldiging. In de loop der jaren proberen de leiderschapsteam ook anderen jonge leiders en nieuwe bidders/aanbiddingsleider te trainen die leiding en dienstbaarheid kunnen geven binnen het gebedshuis. Op deze manier heb je niet 2 a 3 mensen die aan het roer staan, maar een breder draagvlaak. Dit betekend soms dat een gebedsleider niet meer 12 maar 6 gebedstijden per week leid. Op zo’’n manier heb je niet iemand die altijd op de voorgrond treed, maar is er een bredere basis en daardoor ook vaak meer kleur in het gebedshuis. Het gebeurd ook vaak dat een groep van zowel oude als nieuwe leiders na een aantal jaar een nieuw gebedshuis gaat pionieren een dorp en/of stad in de regio.  Sommige huizen van gebed hebben ook gebedscholen. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld 3 maanden per jaar de gebedschool IMI waar mensen getraind kunnen worden in voorbede en aanbidding.

 • Kinderen en jongeren
Expand All | Collapse All
 • 1. Zijn kinderen welkom in een gebedshuis?
   

  Ja, kinderen zijn van harte welkom in een gebedshuis. Als de kinderen in het huis van gebed komen kunnen ze soms gaan spelen in een bijzaal. Meestal houd een van de leiders of de ouders een oogje in het zeil. De meeste huizen van gebed hebben geen speciale kinderactiviteiten of oppasdiensten. Dit gebeurd hooguit als er een speciale spreker voor onderwijs is. Vaak  gebeurd het dat een kind ook in de gebedsruimte wil zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kinderen de gebedstijd verstoren, hoewel er wel begrip is voor kinderlijk gedrag. In de meeste gebedshuizen zijn de kinderen vaak achteraan te vinden. Sommige huizen van gebed geven op speciale training aan zowel kinderen als ouders hoe je leert bidden en aanbidden. In vele huizen van gebed zijn kinderen op woensdagmiddag actief betrokken bij gebed en aanbidding. De gebedsbeweging hoopt dat er gebedsleiders opstaan die kinderen wil leren om te bidden en aan te bidden. Op dit moment is hier nog een groot tekort in.

 • 2. Hoe gaat het huis van gebed met jongeren om?
   

  Tja, dat is een goede vraag! Er zijn in Europa en Amerika veel jongeren betrokken en  aan het huis van gebed. In het gebedshuis van Kansas zijn zo’n 400-500 jongeren toegewijd aan gebed. We zien dat jongeren vooral het aanbidden van God geweldig vinden. De generatie van 12 t/m 30 jaar is vooral een generatie van aanbidding. Vele ervaren de tijd van lofprijs en aanbidding als het kernpunt van hun geloofsleven. Jongeren krijgen veel ruimte om talenten in bijvoorbeeld de muziek vrij te zetten. Tegelijk probeert het huis van gebed de vragen van de jongeren zo serieus mogelijk te nemen. Het is daarom belangrijk dat jongeren leeftijdsgenoten hebben aan wie zij zich kunnen slijpen. Tegelijk is een lokale kerk met huisgroepen en geestelijke ouders ook heel belangrijk! Het gaat er niet om dat jongeren meedraaien in de dynamiek van het gebedshuis maar zij vooral hun eigen relatie met God gaan ontwikkelen. Maar jongeren zijn vaak erg enthousiast over het huis van gebed.

 • 3. Zien we ook kruisbestuivingen tussen jongeren uit diverse kerken?
   

  Ja, dat is een goede vraag! Veel gebedshuizen proberen interkerkelijk te zijn, maar ze zijn dit niet allemaal. Maar binnen de interkerkelijke gebedshuizen kunnen jongeren enorm veel van elkaar leren. De evangelische jongeren kunnen enorm veel leren van het Woord van de meer traditionele jongeren. De traditionele jongeren kunnen weer veel leren van vrijheid en de Heilige Geest. Op deze manier kan er in de nieuwe generatie een balans ontstaan tussen Geest en Woord. Het huis van gebed wil doormiddel van gebed, aanbidding, onderwijs balans terugbrengen in de nieuwe generatie. Soms krijg je niet alle kerken betrokken bij het huis van gebed, maar wel diverse jongeren vanuit alle kerken.

 • Het starten van een huis van gebed
Expand All | Collapse All
 • 1. Hoe kan ik een huis van gebed beginnen?
   

  Tja, er is geen 1-2-3 wiskundige stappenplan hoe je een huis van gebed kunt beginnen. Over het algemeen is het gewoon heel goed om er veel voor te bidden en daarna stappen te ondernemen. Het is goed om je ideeën met je eigen vrienden binnen je locale kerk te bespreken. Je kunt je ideeën bespreken met de leiders van je eigen kerk, zij kunnen je dan ondersteunen of coachen. Veel leiders zijn in het begin wat afwachtend over het huis van gebed, maar langzaam aan worden ze vaak steeds enthousiaster. Ga ook zoveel mogelijk op bezoek bij interkerkelijke gebedsgroepen, leer deze mensen kennen en dien hen. Vertel over je droom en kijk in hoeverre God al harten heeft voorbereid. Bezoek anderen gebedsgroepen van anderen gemeentes en benaderen de leiders van de gebedsgroepen over je ideeën. Nodig degene die interesse hebben bij je thuis uit en kijk hoe het bij iedereen leeft. Bespreek met elkaar verwachtingen en leer elkaar kennen. Loop niet te hard van stapel. We kunnen zo snel dingen organiseren die daarna weer in het water vallen. Bouw aan eenheid en harmonie. Leer elkaar te respecteren en te waarderen. Ga eventueel nadenken onder de leiding van God over een gebouw. Laat God je weg bepalen.

 • 2. Hoe krijg ik mensen enthousiast over een huis van gebed?
   

  Dat is een mooie vraag! Je hoeft geen mensen te winnen voor een huis van gebed! Je hoeft jezelf niet te verkopen. Deel gewoon eenvoudig je hart zonder veel terug te verwachten. Voorkom controle of manipulatie. Deel gewoon je hart, en als klikt dan klikt het. Wees enthousiast en ontspannen. Geef onderwijs over het huis van gebed. Geef eventueel een aantal goede boeken over het huis van gebed weg. Maak eventuele een website met belangrijke informatie of stuur linken van websites naar je vriendenkring toe. Geef mensen ruimte en vrijheid om te onderzoeken en na te denken om zich er aan toe te wijden. Nodig mensen uit om eens met je mee te gaan naar een ander huis van gebed. Bezoek eventueel met een groep mensen een conferentie over een huis van gebed of bekijk via internet een film over de gebedsbeweging. Ga mensen niet overtuigen of proberen over te halen, maar vertel vooral je eigen passie en beleving. Vertel gewoon waarom het jouw droom is, en waarom jij er zo in geloofd.

 • Het gebedshuis is er in de eerste plaats voor God
Expand All | Collapse All
 • 1. Voor wie is het huis van gebed?
   

  In de eerste plaats is het huis van gebed voor God zelf. In de gehele Bijbel zien we dat God verlangt naar een volk voor Zichzelf. Uiteindelijk kunnen we dankzij bekering en geloof in het bloed, het kruis, de opstanding van Jezus Christus kinderen van de Hemelse Vader worden. We zijn geroepen om God te loven en te prijzen. Natuurlijk is dit door een levensstijl van gehoorzaamheid en onderwerping aan de Heilige Geest. We zien in het leven van Jezus Christus, de discipelen en de priesters dat zij aparte tijden en locaties hadden waarin zij God zochten en aanriepen. Een huis van gebed is een hedendaags verlengstuk wat de priester in de tempel deden, wat Jezus Christus deed op de berg en de discipelen in de bovenzaal en in de huizen. Dus, het huis van gebed is inderdaad een plek voor God zelf. Een plek waar Hij kan wonen en tronen. Een plek waar Hij vereerd, gevreesd en aanbeden wordt.

 • 2. Is zo’n idee van priesterschap niet achterhaald en ouderwets?
   

  Ja en nee. Oud testamentische priesterschap is inderdaad achterhaald omdat het gefundeerd is in het oude verbond. In de 1e brief van Petrus (hoofdstuk 2) lezen we dat de nieuwe testamentische gelovige een priester is geworden. Een priester deed in de 1e plaats dienst ten opzichten voor God. De essentie van priesterschap is (geestelijke) offers brengen.  In  het spoor van Jezus Christus, de Hogepriester die in de eerste plaats dienst deed aan Zijn Hemelse Vader. In de Tabernakel van David werden trouwens geen enkele zondoffers en schuldoffers gebracht. Er waren ook geen offers voor zonden in onwetendheid bedreven. Alleen offers van dank of het waren reukoffers en vredeoffers. Dit is het hart van het huis van gebed. Dankzij het volmaakte offer van Christus Jezus mogen wij nu in het huis van gebed als Koninklijke priesters vrijmoedig lof en dankoffers brengen. De positionering van een huis van gebed is dus in de 1e plaats God gericht.

 • 3. Waarom bidden als God alles al volbracht heeft?
   

  Het is waar dat Jezus Christus alles volbracht heeft. Toch zien wij dat er nog heel veel ongerechtigheid op deze wereld is. Er zijn christenen verslaafd aan drugs en alcohol. Er zijn leiders die leven in overspel. Er zijn kinderen die sterven uit armoede. Er is nog heel veel duisternis op deze aarde. Het huis van gebed wil bidden dat Gods Koninkrijk van liefde,vreugde en gerechtigheid zichtbaar word op aarde. Gods Koninkrijk is al zichtbaar in de hemelse gewesten, maar nog niet op aarde. Het huis van gebed wil een instrument zijn in Gods hand om gelovige verder toe te rusten in hun roeping en bestemming, en verder Gods Woord uitspreken en vrijzetten op deze aarde.

 • 4. Maar is God dan zo afhankelijk van ons gebed?
   

  Ja en Nee. God kan doen wat Hij wil. Hij is soeverein en almachtig. Alles wat Hij wil, dat kan Hij doen. Hij kent geen grenzen en beperkingen. Toch heeft Hij er voor gekozen om te werken door Zijn gemeente en Zijn kinderen. God gebruikt Zijn kinderen op allerlei manieren. Een van de manieren is doormiddel van vasten en gebed. God heeft gebed niet nodig, maar Hij wil werken en bewegen op gebed. De Heilige Geest reageert op aanbidding en gebed. God heeft het zo besloten, dus mogen we daar in gehoorzaamheid op reageren. Het gaat niet op presteren of verdienen maar om onderwerping, toewijding en vertrouwen.

 • Het bidden en vasten
Expand All | Collapse All
 • 1. Doet het huis van gebed aan vasten?
   

  Ja, vele huizen van gebed in Nederland hebben speciale dagen dat zij vasten. Soms zijn er ook periodes om te vasten. Dit is echter geen vaste verplichting. Zij vasten van voedsel, en zij drinken dan vooral water en speciale sappen. Het motief van vasten is niet omdat het moet of omdat je dan een betere christen bent. Het is niet om iets van God te krijgen. Het vasten draait veel meer om je eigen hart. Vasten is alleen zinvol als je het doet uit liefde voor God. Vasten is een liefdesvasten en geen wettisch vasten. Vasten is een middel om je hart zacht te maken voor God. Het is een manier om jezelf voor God te verootmoedigen. Meestal vasten de mensen van het huis van gebed samen want dat is makkelijker.  Tja, er zijn natuurlijk veel vormen van vasten. Zoals gezegd is het inleveren van 2-3 uur slaap ook een vorm van vasten. Maar je kunt ook vasten van 1 week geen internet of tv. Je kunt vasten van 2 dagen weinig tot geen sociale contacten, en jezelf terugtrekken in het gebedshuis. Je kunt net als Daniel jezelf afzonderen van smakelijke producten en vooral bijvoorbeeld 20 of 40 dagen vooral gezond voedsel tot je nemen! Uiteraard de bekende vorm van vasten is het niet nemen van vast voedsel.

 • 2. Wat word er nou precies bedoeld met bruilofsvasten?
   

  Matt.9:15 Jezus antwoordde: Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de Bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.

  In de eerste plaats omschreef Jezus Zichzelf  als  een Bruidegom, wat voor hen een nieuw perspectief was. In de tweede plaats werden zij omschreven als vrienden van de Bruidegom, wat hen ook een heel nieuw perspectief gaf op henzelf.   In de derde plaats gaf Jezus te kennen dat Hij van hen weggehaald zou worden. En in de vierde plaats gaf Jezus hen uitzicht op een levensstijl van vasten en gebed. Maar Jezus gaf hen een totaal ander perspectief op het vasten dan zij gewend waren. Hij profeteerde dat Zijn vrienden en leerlingen zouden treuren van verlangen om de liefde van Jezus opnieuw te kunnen ervaren als in het begin van hun leven met Jezus. Treuren om het gemis van de ervaring van liefde met de Bruidegom wordt opgewekt door de Heilige Geest. De herinnering aan vroegere ervaringen van liefde zet ons ertoe aan om te vasten. Deze ervaring van treuren is geen verdriet vanwege negatieve omstandigheden, maar veel meer een expressie van heimwee naar de liefde van Jezus de Bruidegom.

 • 3. Maar je kunt God toch niet manipuleren met vasten?
   

  Precies. Je kunt God nooit manipuleren met vasten. God is niet iets verplicht om te doen wanneer wij 2 of 3 dagen niet eten. Maar het is een principe van God. Het gaat om onderwerping en gehoorzaamheid aan de orde van God. Het vasten is een middel om je hart nederiger en afhankelijker van God te maken. Als mens willen wij ons vaak sterk, krachtig en zelfverzekerd voelen. Doormiddel van vasten kiezen wij de weg van zwakte, en kiezen we er voor om niet uit eigen kracht te leven maar uit Gods kracht.  Je ziet dat Johannes de Doper een levensstijl van vasten had. Ook in Handelingen komen er teksten naar voren dat Gods kinderen vasten. Het is een instrument wat God ons heeft gegeven.

 • 4. Is vasten een verplicht binnen het huis van gebed?
   

  Nee natuurlijk niet. We raden het wel aan. Het is een bijzonder middel om te groeien in de relatie met God. Het is van de vele instrumenten die God Zijn volk heeft gegeven. In Mt6 zegt Jezus Christus “wanneer gij vast”. Hij gaat er dus van uit dat er tijden zijn dat Zijn volk vast. Het is niet een optie, maar een opdracht. In Afrika en Zuid-Amerika zijn er huizen van gebed die soms wel 40 dagen achter elkaar met elkaar bidden en vasten. In het Westen zijn we nog niet zo ver, wij mogen nog veel leren. Wanneer wij ervaren dat vasten een positieve ervaring geeft, zullen we het meer en meer willen toepassen in ons leven.

 • 5. Heeft vasten ook met toewijding aan God te maken?
   

  Ja, absoluut. Het gaat er niet om dat we onszelf bewijzen aan God. Vasten is geen goed werk. Het is niet iets presteren voor God. We hoeven geen indruk op Hem te maken doormiddel van het onthouden van voedsel. Maar eten kan soms wel een afgod zijn. Soms is het een manier van emoties te verdoven! Voedsel is een door God gegeven zegen, maar kan ook misbruikt worden. (Zie o.a.Fil3,1Tim4) Vasten is ten diepste een zegen van God. Het was de liefde van de Heer, die Zijn volk op een dieet van manna en water zette om het volk te genezen van Egyptische invloeden, want de Heer wilde hen genezen (Ex.15:26b). Het volk klaagde niet over gebrek aan voedsel, maar over het gebrek aan afwisseling en smaak in het voedsel. Ze tergden God vanuit hun gebondenheid aan Egyptische welvaart, maar hun zucht naar overdaad bracht alleen maar de dood. Daarom heeft vasten ook met toewijding naar God toe te maken.

 • De vrucht van een huis van gebed
Expand All | Collapse All
 • 1. Wat is eigenlijk de vrucht van zo’n huis van gebed?
   

  Ja zeker! In de eerste plaats leren de gelovige op een veel diepere en persoonlijke manier God kennen. Er zijn duizenden getuigenissen van mensen die doormiddel van gebed en aanbidding veel dieper zijn aangeraakt door Gods kracht en liefde dan ooit daarvoor. Dit heeft effect in huwelijken, gezinnen, kerken, werkplekken,etc. Zij hebben veel innerlijke en soms ook lichamelijke genezing ontvangen, waardoor hun hart om Gods Koninkrijk te bouwen veel vuriger is geworden. In de eerste plaats is er dus toename van liefde en kracht van Gods tegenwoordigheid in het leven van de gelovige. Daarnaast komen er ook veel randkerkelijke en jongeren tot vernieuwing en verfrissing in het huis van gebed. Daarnaast is er dus vrucht van eenheid en samenwerking. Tegelijk geloofd het huis van gebed dat door aanbidding en voorbede het geestelijk klimaat in dorpen en steden zal veranderen.

 • 2. Doet een huis van gebed ook aan evangelisatie?
   

  Ja. Een huis van gebed doet aan evangelisatie omdat dit de grote opdracht is. Maar het is niet de kerntaak van een huis van gebed. Huizen van gebed organiseren in samenwerking met lokale kerken en organisaties evangelisatieacties. Een huis van gebed is in evangelisatie vaak meer dienend dan daadwerkelijk leidend in een stad of dorp. Soms kan het gebeuren dat de leiding van het huis van gebed ervaart dat God aanmoedigt tot een evangelisatie actie, dit zal dan in samenwerking met kerken worden uitgevoerd. De ervaring leert dat hoe groter een gebedshuis is en hoe langer zij bestaat hoe meer Gods vuur gaat branden om uit te reiken en het evangelie te verkondigen. Vaak zien we eerst dat een huis van gebed een plaats van versterking en bemoediging is, en dat daarna de motivatie en autoriteit komt om de ontvangen genade door te geven! Over het algemeen richt een huis van gebed zich meer op praktische evangelisatie zoals het verzorgen van zieken in rampgebieden, zorg voor verslaafden en/of weduwe en wezen.

 • De visie en missie van een huis van gebed
Expand All | Collapse All
 • 1. Waarom is een huis van gebed nodig?
   

  Veel christenen willen graag stille tijd houden maar ze vinden het lastig. Vele gelovige hebben moeite om ruimte en tijd te vinden om intimiteit met God te ervaren. Het lijkt wel of steeds meer christenen moeiten hebben om de Bijbel te lezen en erover te mediteren. Volgens het onderzoek van The Theal Trust gaat ongeveer 72% zelden naar een gebedsbijeenkomst en 75% van de christelijke echtparen bidt nooit samen. Er zijn tientallen goede manieren en middelen om deze zorgwekkende cijfers te veranderen, en het huis van gebed is daar één van. Een huis van gebed wil een ruimte aanbieden waar christenen voor een aantal uren afstand kunnen nemen van hun drukke leven en zich kunnen richten tot God. Een huis van gebed wil een stimulerende ruimte aan de gelovige geven waarin bidden makkelijker word. Het wil een plek zijn van levensveranderende ontmoeting met God en vurige gebeden. Tegelijk wil een huis van gebed ook zijn verantwoordelijkheid nemen om te bidden voor o.a. de stad en zijn plaatselijke regering.

 • 2. Wat is de visie van het huis van gebed?
   

  De visie van een huis van gebed is dat de gelovige groeit door middel van gebed en aanbidding in het grote gebod van God. Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.(Marcus12:30 NBG) De opdracht die een huis van gebed zichzelf stelt is zowel jonge als oudere gelovige ondersteunen in het uitleven van dit eerste en grote gebod. Het bidden, aanbidden en bestuderen van het Woord van God kan de gelovige hierin ondersteunen. Het huis van gebed wil een gelegenheid scheppen waar de kracht van God zichtbaar word en waar de Heilige Geest zijn lichaam toerust in liefde en gezag. Het huis van gebed wil een “broeikas” zijn waar de Heilige Geest kan broeden op kinderen, jongeren en ouderen. Vanuit een aanraking en bevestiging van Gods Geest, wil het huis van gebed dat Gods Koninkrijk zichtbaar word op de betreffende plaats.

 • 3. Hoe krijgt deze visie handen en voeten?
   

  Vanuit de visie van het uitleven van het grote en eerste gebod om God lief te hebben verlangt het huis van gebed naar 2 kernelementen te weten , een ontmoeting met God en het zichtbaar laten worden van Gods Koninkrijk. Het is belangrijk voor een huis van gebed dat het in deze volgorde gebeurd. In de eerste plaats is een huis van gebed een plaats van ontmoeting met God. De betrokkenen binnen een huis van gebed verlangen naar gemeenschap met God. Zij verlangen naar echtheid, oprechtheid en diepgang met God. Zij verlangen erna om opgebouwd te worden in geloof en vertrouwen in Hem. Zij willen de tastbare heerlijkheid van God ervaren in hun innerlijke mens. Zij willen kracht ontvangen om te groeien in liefde voor God en medemens. Zij willen groeien in liefde, passie en gehoorzaamheid. Dit gebeurd door gebed, aanbidding, bezinning, meditatie, luisterend bidden en rusten in God. Uiteindelijk om te groeien in meer gevoeligheid en onderwerping aan de Heilige Geest.

 • 4. Hoe wil het huis van gebed het 2e gedeelte van het grote gebod in praktijk brengen?
   

  Vanuit het ontvangen van kracht wil het huis van gebed vrucht gaan dragen door het Koninkrijk van God in onderwerping en afhankelijkheid van God. Dit gebeurd in de eerste plaats door voornamelijk voorbede. In sommige gevallen zal een huis van gebed ook bepaalde activiteiten organiseren zoals bijvoorbeeld zorg voor weduwe en wezen of acties tegen kinderslavernij, vrouwenmishandeling, gezinszorg, etc. Er zijn veel activiteiten in de gemeente van God om zorg te dragen voor elkaar en de verlorenen. Het huis van gebed geloofd dat het belangrijk is dat naast al deze activiteiten er voorbede is. Ten diepste is voorbede gedreven door Gods liefde de brandstof om allerlei activiteiten uit te voeren. De primaire verantwoordelijk in een huis van gebed is dan ook te bidden voor de christenen en de (nog) niet christenen. In het huis van gebed word veel voorbede gedaan voor christelijke huwelijken, gezinnen, leiders, eenheid in kerken, Israel, prediking van de waarheid, het vrijkomen van meer gaven van de Heilige Geest, etc. Er is veel passie en ruimte om te bidden door smeken en proclamatie voor het groeien van Gods Koninkrijk door de veelkleurigheid van Zijn Lichaam. Daarnaast word er veel voorbede gedaan voor gerechtigheid op deze wereld. Zoals het stoppen van abortus, slavenhandel, kindermishandeling, moordpraktijken, seksindustrie,etc. De huizen van gebed willen Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. In Den Haag gaan we ook regelmatig de straat op en wekelijks naar verzorgingstehuizen. Door Aanbidding wordt je hart vervuld met de Heilige Geest. We delen onze volle harten weer uit op allerlei plekken.

  Bij IHOP, in Kansas City (VS) is bekend dat er min of meer verwacht word dan een fulltime medewerker ongeveer 20 uur per week doorbrengt in het gebedshuis om God te zoeken, Hem aan te roepen, te mediteren over Zijn Woord en voorbede te doen. Voor de meeste mensen in het huis van gebed is dit een vreugde en plezier. Naast deze 20 uur van voorbede, zijn de meeste nog 12 tot 16 uur actief in allerlei soorten taken en bedieningen. Zo heeft het gebedshuis van Kansas in 10 jaar meer dan 80 soorten bedieningen ontwikkeld, maar de kernbediening is het aanbidden, prijzen en verhogen van Jezus Christus en voorbede doen voor het Koninkrijk van God. De 80 bedieningen zijn zeer diverse te denken valt aan armenzorg, bediening onder studenten, gehandicapten zorg, eten voor dakloze, pleegzorg, adoptiegezinnen, evangelisatie onder zakenlieden, etc. In de meeste gevallen doen zij dit samen met bedieningen en kerken.

 • De verschillen, stijlen en denominaties
Expand All | Collapse All
 • 1. Zijn er verschillende denominaties binnen het huis van gebed?
   

  Niet echt, maar toch wel een beetje. Zowel in Azië als Afrika zijn er diverse gebedsbewegingen en gebedsdenominaties, bijvoorbeeld het gebedsnetwerk van Kimuli uit Oegenda. Maar in Nederland zien we op het gebied van gebedshuizen vooral 2 belangrijkste stromingen, die steeds meer samengaan en samenwerken. Beide bewegingen zijn zo’n 15 jaar geleden ontstaan en zijn geïnspireerd door Graaf van Zinzendorf en de  Moravies uit Hernhut. Je hebt 24/7 van Greig uit Engeland. Deze gebedsbeweging richt zich op vooral op intimiteit met God, eenheid tussen kerken, bidden voor elkaar, bidden voor plaatselijke problemen, bidden voor ongelovige buren , bidden tegen onrecht, etc. De gebedsstructuur is vrij ontspannen en spontaan, er is veel ruimte voor creativiteit en afwisseling. Het is een zeer laagdrempelige gebedsbeweging, waarin veel randkerkelijke en ongelovige opnieuw of voor eerst in aanraking komen met Gods liefde. Er is veel aandacht voor vriendschap en relatie. Je hebt ook de IHOP gebedsbeweging van Bickle uit Amerika. Deze richt zich meer op diepgang met God, identiteit, discipelschap, eindtijd, intimiteit met Jezus, Israel en grote landelijke problemen. Het is een beweging die vooral veel bezig is met voorbede voor anderen bedieningen, mensen, organisaties en gezinnen. Deze beweging wil vooral het lichaam van Christus helpen om te groeien in om volwassenheid. In Nederland heb je gelukkig ook nog verschillende andere acties, dagen of weken van bidden – vasten en aanbidding.

 • 2. Zijn er qua inhoud echt ontwikkelingen waar te nemen in de gebedsbeweging?
   

  Ja. Zeker. De gebedsbeweging groeit zowel in de breedte als in de diepte. Binnen de gebedsbeweging zien we veel verandering en groei. De tijd van privé agenda's en programma's is voorbij. Meer en meer voorbidders en gebed leiders beseffen dat de eenparig verenigde gebed is de sleutel tot geestelijke doorbraak. We merken dat God allerlei kerken aan mobiliseren is om te bidden voor hun stad,dorp of regio. Steeds meer leren gebedsgroepen om afgestemd te zijn op de Heilige Geest. Het is steeds minder het “afwerken” van gebedslijsten, hoe goed bedoeld ook. De gebedsbeweging verlangt erna om als Bruid van Christus samen te werken met de Almachtige God. Vanuit liefde en vrees voor God is er ook meer ruimte voor onderwerping aan Hem, zodat Hij zijn kinderen leert om effectief, strategisch en doelgericht te bidden! Want de gebedsbeweging wil concrete verandering zien in dorpen en steden. Het huis van gebed verlangt i.s.m. kerken en allerlei gebedsgroepen om transformatie in de omgeving te zien.

 • 3. Wat betekent de term “faceless en nameless”? 
   

  Deze term komt uit een populair aanbiddingslied van een aantal jaar geleden. De tekstschrijver geloofd dat in de toekomst een generatie zal opgroeien die vooral gericht is op Gods eer. Als mens zijn we toch geneigd om mensen op een voetstuk te plaatsen of te verheerlijken. Soms zijn we erg onder de indruk van grote namen. Soms doen we zelf ook ons best om een grote naam of reputatie te hebben. Uiteraard is het belangrijk om leiderschap en geestelijke vaders/moeder te eren en te waarderen. Maar er moet balans komen. Vele huizen van gebed willen loskomen van een cultuur waarin leiders verheerlijkt worden. Zij willen dat iedereen gewaardeerd en gerespecteerd word, zonder grote namen of gezichten. Zij geloven in het opstaan van Gods lichaam in zijn volle breedte. Een huis van gebed wil niet dat mensen zich gaan verheven, want het gaat niet om het bezitten van een grote naam of een bekend gezicht. De cultuur van een huis van gebed  is dat God alle lof en eer bezit, en dat wij elkaar mogen waarderen en respecteren zonder te verafgoden en te vereren. Binnen de diverse gebedsbewegingen zijn de leiders er niet op uit om zichzelf op een voetstuk te plaatsen, meer en meer verlangen ze naar dienstbaar leiderschap.

 • De financiën, het gebouw en de PR
Expand All | Collapse All
 • 1. Worden mensen in een huis van gebed betaald?
   

  Dat is heel erg wisselend. Er zijn mensen die door hun eigen gemeente of vriendenkring gesponsord worden  om leiding te geven in het huis van gebed. Anderen leidinggevende personen werken parttime en hanteren een sobere levensstijl waardoor zij genoeg financiën hebben voor hun levensonderhoud zodat zij zich  part-time in kunnen zetten voor het gebedshuis. Soms werkt de partner in een goed betaalde baan in de maatschappij en is de partner actief in het huis van gebed. In grotere gebedshuizen kan het af en toe voorkomen dat 1 of meerdere leiders betaald kunnen worden door giften van vaste of regelmatige bezoekers.  De meeste huizen van gebed willen echter graag dat leiders van het huis van gebed zelf zorg dragen voor hun financiën en niet afhankelijkheid zijn van giften van bezoekers, dit om ongezonde loyaliteit en afhankelijkheidsrelaties te voorkomen. De giften die binnen komen worden vooral gebruikt voor de locatie, de materialen of voor praktische hulpverlening.

 • 2. Hoe werkt zo’n vriendenkring van sponsors?
   

  Elke bidder die fulltime of partime zich wil inzetten voor een huis van gebed is zelf verantwoordelijk om een vriendengroep van sponsors op te zetten. Hij word hierin wel gesteund en toegerust door anderen personen binnen het huis van gebed.  Wanneer de potentiële full-time bidder nadenkt om zich volledig in te zetten voor het gebedshuis deelt hij deze informatie met vrienden,familieleden en buren. In de maanden die volgen blijft hij gedachten over zijn droom delen met deze kring met betrokkenen. Uiteindelijk duurt zo’n proces om een definitieve stap te maken vaak een aantal maanden. In de maanden zijn er vaak wel vrienden en familieleden die toezeggen om de droom van de bidders financieel te ondersteunen. Zeker wanneer Gods zegen erop rust, leert de ervaring dat er financiële support komt uit de relatie sfeer. Uiteindelijk heb je zo’n 20-25 vrienden/familieleden nodig die ongeveer 75-100 euro per maand toezeggen. Wanneer een bidder een gezin heeft dan heeft hij meer mensen nodig en/of grotere bedragen. Zo’n potentiële bidder kan om sponsoren op de hoogte te houden een maandelijkse email sturen, een 4 maandelijkse nieuwsbrief, een website/weblog, halfjaarlijkse informatieavond,etc. Soms zijn er zelfs ongelovige buren of oud-collega’s die het zo bijzonder vinden dat de bidder zijn droom uitleeft dat deze besluiten om de bidder te ondersteunen. Een voorbeeld uit Den Haag. Johan & Hannah krijgen hun giften via Stichting Forerunner

  Stichting Forerunner

  IBAN: NL60 INGB 00053 58287, Dordrecht

  O.V.V. Projectnummer: FR109 

 • 3. Wie betaald een huis van gebed?
   

  De algemene visie van een huis van gebed is om de kosten zo laag mogelijk te houden.  Er word vaak gekozen voor een goedkoop gebouw. Maar in samenwerking met een lokale kerk is dat ook niet altijd het geval. Onder alle omstandigheden kost het gereedmaken van een gebedsruimte vaak veel geld. Het verbouwen van bijvoorbeeld een oude winkel en het brandveilig maken is vaak erg prijzig. Zowel stoelen, banken en muziekinstrumenten worden vaak geschonken of door de leiders/ initiatiefnemers  zelf betaald. Er zijn ook locale kerken die giften geven aan het gebedshuis. Bij speciale diensten of onderwijsconferenties worden er collectes gehouden waardoor de huur van het gebouw betaald kan worden. Wanneer gelovige ervaren dat zij gezegend worden door het gebedshuis zijn zij ook bereid om te geven en te investeren. De grote gebedshuizen verkopen regelmatig cd’s en boeken en zijn daardoor in een bepaalde mate zelfonderhoudend.

 • 4. Wat zijn belangrijke kenmerken qua fysieke locatie van een huis van gebed?
   

  Kies een locatie onder leiding van de Heilige Geest. Soms kan God via een droom of een woord al van tevoren spreken. Onze ervaring leert dat een aantal elementen vaak wel belangrijk zijn bij een fysieke locatie. Zorg ervoor dat de locatie betaalbaar is. Zorg dat de locatie het liefst zo centraal mogelijk is. Denk aan veiligheid, parkeergelegenheid en geluidsoverlast. Je moet een gebouw niet te klein hebben, want mensen hebben vrijheid en ruimte nodig. Een kwestie van goed informeren en inschatten van hoeveel mensen je de eerste jaren verwachten. Heb een locatie met een wc, een keuken en gespreksruimte. In sommige gebedshuizen word de zolder of juist de kelder ingericht als een leuke gesprekskamer. Zorg voor een warme en huishoudelijke sfeer. O, ja, veel gebedshuizen kiezen er voor om deelnemers hun schoenen uit te laat doen. Dit scheelt slijtage van de vloerbedekking en dagelijks stofzuigen.

 • 5. Wat doet het huis van gebed om zich te promoten?
   

  Het is vooral een netwerk wat gebouwd is op relaties. Wanneer een gelovige een positieve ervaring heeft dan verteld hij het automatisch door. De laatste jaren zien we wel dat steeds met gebedshuizen een eigen webpagina op het internet hebben. Dit doen zijn inderdaad ook bekendheid en uitleg te geven. Ook zien we door sociale media als Facebook, Twitter,etc steeds meer bekendheid komen van huizen van gebed.

 • 6. Hoe kun je het gebedshuis op een positieve manier aankleden?
   

  Het aankleden van de locatie is heel erg belangrijk. Het moet zowel rustgevend als warm zijn. Vooral Nederlanders vinden gezelligheid erg belangrijk! Het is  belangrijk om dit goed met elkaar te overleggen, en van tevoren hier goed over na te denken. Je kunt ervoor kiezen om een aantal muren rustgevend te maken, en een aantal wat warmer en drukker. In veel gebedshuizen hangen bepaalde Bijbelteksten die je aanmoedigen om te bidden. Een warme vorm van vloerbedekking om te knielen is ook erg handig. Een sfeervolle verlichting binnen een huis van gebed is heel erg belangrijk. Veel huizen van gebed hebben ook stoelen, banken, luxe stoelen, zitkussens,etc zodat mensen ook echt kunnen ontspannen. In anderen huizen van gebed is er veel ruimte om neer te knielen of te staan. In veel huizen van gebed heb je een combinatie van zowel ruimte om te zitten als te staan. Je kunt muren gebruiken om gebedslijsten op te hangen. In sommige gebedshuizen is er speciale creatieve plek voor bijvoorbeeld schilderen, gedichten, dans,etc.

 • 7. Welke materialen heb je allemaal nodig in een huis van gebed?
   

  Dat is per plek verschillend. Maar de meeste huizen van gebed hebben de mogelijkheid om muziek te laten afspelen, een aantal muziekinstrumenten zoals een gitaar, piano, etc. In het huis van gebed zijn ook standaard Bijbels aanwezig met verschillende vertalingen aanwezig. Veelal is er ook een gebeden of getuigenisboek aanwezig. Soms zijn er regionale kranten aanwezig, zodat mensen geprikkeld worden om te bidden voor noden in de omgeving. Er zijn ook vaak gebedsbrieven van mensen of projecten van verschillende kerken aanwezig. Er ziin ook vaak pennen en papier aanwezig zodat mensen aantekeningen kunnen maken. Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen aanwezig zoals zakdoeken, drinken, zalfolie, geurkaarsjes, verse koffie, koffiezetapparaat, waterkoker,etc. Zoals je merkt is een huis van gebed zeker niet statisch maar juist heel erg dynamisch is.