Wil je dit huis van gebed meehelpen opbouwen?

Iedere gift voor JHOP is welkom! Of dit nu eenmalig is of een periodieke overmaking. Als individu of als bedrijf. Ook JHOP heeft zijn maandelijke vaste lasten zoals de huur van het gebouw, apparatuur, PR, betalen van muzikanten, sprekers, training etc.)

Help ons bouwen aan een 24/7 huis van gebed in Den Haag.

Giften voor JHOP kunnen overgemaakt worden naar:

Stichting Justice House of Prayer
Rekeningnummer (IBAN): NL 96 TRIO 0379201186
O.v.v.: Gift JHOP