Ook als organisatie kunt u ons ondersteunen. Heeft u interesse meld u aan zodat we samen kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn.

U kunt ons praktisch (bijvoorbeeld door materialen), financieel of op allerlei andere terreinen ons helpen. Denk aan financiële ondersteuning als het gaat om het aanschaffen van apparatuur die we nodig hebben voor het aanbieden van een kwalitatief goede livestream. We investeren graag in kwaliteit als het gaat om het uitzenden van onze boodschap welke vanuit ons gebedshuis wordt uitgezonden.

Wij hebben oog voor de samenleving en willen graag aan diverse projecten gaan werken / opstarten om sociaal betrokken bij de mensen van Den Haag. Denk aan de armoede die er is, de behoefte voor onderdak, opvang van verslaafden. Ook valt te denken aan de minima (voedselpakketten) en de behoefte om ergens terecht te kunnen voor een kop koffie of een soep met een broodje.

Juist in deze tijd is er zoveel behoefte aan een opbouwende boodschap en is het gebed voor Den Haag als stad harder nodig dan ooit. Een boodschap van hoop dat is wat Den Haag en heel Nederland op dit moment nodig heeft.

1 Timotheüs 2 : 2

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil.

De Youtube video van tweede kamerlid Dr. Eppo Bruins (die verteld over het belang van gebed en eenheid) in het gebouw van JHOP is een mooi voorbeeld van onze verbondenheid van de politiek in Den Haag.

Want ik redde de ellendige die om hulp riep, de wees en hem die geen helper had …en het hart der weduwen deed ik jubelen…tot ogen was ik voor de blinde, en tot voeten voor de kreupele; een vader was ik voor de armen…
(Job 29:12-16)