Wil jij Sponsor van JHOP worden?

Waarom JHOP sponsor worden?

Als gebedshuis kunnen we niet zonder haar sponsoren. Ook JHOP niet! Wij dragen onze sponsoren dan ook een warm hart toe, we beschouwen het als een enorme zegen!

Sponsoren die begrijpen dat wij deze financiële ondersteuning ook echt hard nodig hebben. Door de sponsorbijdragen en de giften die wij daarnaast ontvangen zijn wij in staat om te voldoen aan onze financiële verplichtingen. Daar we als stichting de ambitie hebben om bovenstaande te borgen voor nu en in de toekomst is het essentieel dat we sponsoren weten te binden aan, en behouden voor ons gebedshuis.

Samen bouwen aan de toekomst van JHOP

Sponsor worden is een stap om samen te bouwen aan de toekomst van het gebedshuis. We vragen je om te bidden voor JHOP en elke maand een kleine financiële bijdrage te doen van minimaal € 7,24 euro.

7 x 24 gebed geloof jij er ook in?

Natuurlijk! We hebben samen een plek die 7 x 24 gebruikt mag worden. Dag en nacht aanbidding en gebed in de regeringsstad. Dit gaat veel in beweging zetten!

Hoeveel sponsors zijn er nodig?

Onze wens is om op 31 december 2023 minimaal 50 ambassadeurs te hebben. Hiermee hebben we een basis fundament als het gaat om 1) gebed en 2) financiën. Ben je klaar om een commitment te maken richting JHOP? Laten we hoop brengen in de wereld, een bemoediging zijn voor de mensen om ons heen. Een plek van warmte, van liefde, van hoop waarbij het bij elkaar zijn ons mag opbouwen in ons geloof.

Scan de QR code en start met sponsoren

Je bent nog een stap verwijderd om dit definitief te maken (uiteraard is het te allen tijde opzegbaar). Fijn dat je realiseert dat we niet zonder sponsors kunnen.

Scan de QR-code, kies voor maandelijks, het bedrag van 7,24 euro per maand (meer mag ook) en kies voor sponsor gift zodat we de juiste bestemming er aan kunnen geven.

De eerste 50 ambassadeurs ontvangen een leuk presentje om te laten zien hoe dankbaar we zijn.

Dank voor je steun en fijn dat je wil investeren in de toekomst van JHOP!