Evangelisatie

Daarop sprak Hij tot hen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.” Marcus 16:15,16

We bidden vandaag, Vader, dat U de bereidheid geeft om van U te getuigen. U heeft gesproken door uw Woord en in onze harten om een getuige te zijn en het evangelie te delen met anderen. Voor sommigen is het moeilijk maar we kunnen er zeker van zijn dat U met ons bent. U staat aan onze kant! Geef uw volk de vrijmoedigheid en zalf hen als ze uitstappen in geloof en verkondigen dat U de enige weg bent. Jezus, U bent de Weg, de Waarheid en het Leven en niemand komt bij de Vader dan door U alleen. Leidt ons in situaties waar we ons geloof kunnen delen met hen die niet geloven in het werk van het kruis en de opstanding maar wel daarvoor open staan! Creëer kansen om hen het grote nieuws te vertellen dat U nieuw leven geeft als ze in U geloven! Kom in die momenten en zalf onze woorden en acties waardoor levens veranderen en lichamelijke genezing en bevrijding plaatsvindt. We danken U voor een liefdevol hart die we activeren door uit te stappen in geloof en gewoon door ons hart te volgen! Zij moeten het weten. Want immers, hoe zullen ze het weten als niemand het hen verteld? Help ons om gehoorzaam te zijn en ons uit te strekken naar hen omdat we het kunnen. Op straat, op ons werk, in kinderdagverblijven, in winkelcentra, op (verjaardags-)feestjes en dergelijke. Here Jezus, we danken U voor alle mogelijkheden! We bidden dit in uw naam.