Komen er vooral jongeren of juist ouderen?

Goede vraag! Binnen het huis van gebed zijn er vooral 2 grote groepen heel actief namelijk jongeren  (15-25 jarige) en 50+ plussers. Dit zijn vaak  de stabiele factor binnen het …