Doet een huis van gebed ook aan evangelisatie?

Ja. Een huis van gebed doet aan evangelisatie omdat dit de grote opdracht is. Maar het is niet de kerntaak van een huis van gebed. Huizen van gebed organiseren in samenwerking met lokale kerken en organisaties evangelisatieacties. Een huis van gebed is in evangelisatie vaak meer dienend dan daadwerkelijk leidend in een stad of dorp. Soms kan het gebeuren dat de leiding van het huis van gebed ervaart dat God aanmoedigt tot een evangelisatie actie, dit zal dan in samenwerking met kerken worden uitgevoerd. De ervaring leert dat hoe groter een gebedshuis is en hoe langer zij bestaat hoe meer Gods vuur gaat branden om uit te reiken en het evangelie te verkondigen. Vaak zien we eerst dat een huis van gebed een plaats van versterking en bemoediging is, en dat daarna de motivatie en autoriteit komt om de ontvangen genade door te geven! Over het algemeen richt een huis van gebed zich meer op praktische evangelisatie zoals het verzorgen van zieken in rampgebieden, zorg voor verslaafden en/of weduwe en wezen.

Was this answer helpful ? Yes / No