Dus ik ben een tempel om te functioneren als een huis van gebed?

Ja. Precies. In Efeze 2 (vs 20 – 22?) Dit gaat zowel over de gemeente als ook de individuele gelovige. We zien heel duidelijk dat wij een geestelijk verblijf zijn voor God. De Heilige Geest die in de gelovige woont, maakt van elke beschikbare gelovige een huis van gebed. God heeft ons geschapen om in (voortdurende) gemeenschap met Hem te wandelen. U en ik, wij zijn de geestelijke tempel van God. In een normaal huis heb je diverse kamers met andere functies zoals de huiskamer, de slaapkamer, de badkamer,de kelder, de zolder, de keuken, de hal, de wc, etc. Het is hetzelfde huis, maar met diverse kamers en functies. Sommige huizen hebben een grote keuken, en een kleine badkamer of andersom. Elk huis heeft weer een ander indeling en vormgeving. Je kunt een gelovige die functioneert als huis van gebed vergelijken met een normaal huis! Binnen het leven van een gelovige, binnen het levend huis van gebed heb je ook diverse kamers  zoals dankzegging, lofprijs, voorbede, geestelijke oorlogsvoering, smeekgebed, rusten, mediteren, proclameren, aanbidding, vasten, etc. Elk persoon, elk huis van gebed is weer verschillend. De ene persoon heeft in leven met God veel ruimte voor aanbidding, die ander juist voor voorbede, etc. Dat is goed en mooi, als iedereen zich maar ontwikkeld als een huis van gebed. De kern van een huis van gebed is de ontmoeting met God en meebouwen van Gods Koninkrijk op aarde.

Was this answer helpful ? Yes / No