Heeft vasten ook met toewijding aan God te maken?

Ja, absoluut. Het gaat er niet om dat we onszelf bewijzen aan God. Vasten is geen goed werk. Het is niet iets presteren voor God. We hoeven geen indruk op Hem te maken doormiddel van het onthouden van voedsel. Maar eten kan soms wel een afgod zijn. Soms is het een manier van emoties te verdoven! Voedsel is een door God gegeven zegen, maar kan ook misbruikt worden. (Zie o.a.Fil3,1Tim4) Vasten is ten diepste een zegen van God. Het was de liefde van de Heer, die Zijn volk op een dieet van manna en water zette om het volk te genezen van Egyptische invloeden, want de Heer wilde hen genezen (Ex.15:26b). Het volk klaagde niet over gebrek aan voedsel, maar over het gebrek aan afwisseling en smaak in het voedsel. Ze tergden God vanuit hun gebondenheid aan Egyptische welvaart, maar hun zucht naar overdaad bracht alleen maar de dood. Daarom heeft vasten ook met toewijding naar God toe te maken.

Was this answer helpful ? Yes / No