Hoe kan ik een huis van gebed beginnen?

Tja, er is geen 1-2-3 wiskundige stappenplan hoe je een huis van gebed kunt beginnen. Over het algemeen is het gewoon heel goed om er veel voor te bidden en daarna stappen te ondernemen. Het is goed om je ideeën met je eigen vrienden binnen je locale kerk te bespreken. Je kunt je ideeën bespreken met de leiders van je eigen kerk, zij kunnen je dan ondersteunen of coachen. Veel leiders zijn in het begin wat afwachtend over het huis van gebed, maar langzaam aan worden ze vaak steeds enthousiaster. Ga ook zoveel mogelijk op bezoek bij interkerkelijke gebedsgroepen, leer deze mensen kennen en dien hen. Vertel over je droom en kijk in hoeverre God al harten heeft voorbereid. Bezoek anderen gebedsgroepen van anderen gemeentes en benaderen de leiders van de gebedsgroepen over je ideeën. Nodig degene die interesse hebben bij je thuis uit en kijk hoe het bij iedereen leeft. Bespreek met elkaar verwachtingen en leer elkaar kennen. Loop niet te hard van stapel. We kunnen zo snel dingen organiseren die daarna weer in het water vallen. Bouw aan eenheid en harmonie. Leer elkaar te respecteren en te waarderen. Ga eventueel nadenken onder de leiding van God over een gebouw. Laat God je weg bepalen.

Was this answer helpful ? Yes / No