Hoe wil het huis van gebed het 2e gedeelte van het grote gebod in praktijk brengen?

Vanuit het ontvangen van kracht wil het huis van gebed vrucht gaan dragen door het Koninkrijk van God in onderwerping en afhankelijkheid van God. Dit gebeurd in de eerste plaats door voornamelijk voorbede. In sommige gevallen zal een huis van gebed ook bepaalde activiteiten organiseren zoals bijvoorbeeld zorg voor weduwe en wezen of acties tegen kinderslavernij, vrouwenmishandeling, gezinszorg, etc. Er zijn veel activiteiten in de gemeente van God om zorg te dragen voor elkaar en de verlorenen. Het huis van gebed geloofd dat het belangrijk is dat naast al deze activiteiten er voorbede is. Ten diepste is voorbede gedreven door Gods liefde de brandstof om allerlei activiteiten uit te voeren. De primaire verantwoordelijk in een huis van gebed is dan ook te bidden voor de christenen en de (nog) niet christenen. In het huis van gebed word veel voorbede gedaan voor christelijke huwelijken, gezinnen, leiders, eenheid in kerken, Israel, prediking van de waarheid, het vrijkomen van meer gaven van de Heilige Geest, etc. Er is veel passie en ruimte om te bidden door smeken en proclamatie voor het groeien van Gods Koninkrijk door de veelkleurigheid van Zijn Lichaam. Daarnaast word er veel voorbede gedaan voor gerechtigheid op deze wereld. Zoals het stoppen van abortus, slavenhandel, kindermishandeling, moordpraktijken, seksindustrie,etc. De huizen van gebed willen Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. In Den Haag gaan we ook regelmatig de straat op en wekelijks naar verzorgingstehuizen. Door Aanbidding wordt je hart vervuld met de Heilige Geest. We delen onze volle harten weer uit op allerlei plekken.

Bij IHOP, in Kansas City (VS) is bekend dat er min of meer verwacht word dan een fulltime medewerker ongeveer 20 uur per week doorbrengt in het gebedshuis om God te zoeken, Hem aan te roepen, te mediteren over Zijn Woord en voorbede te doen. Voor de meeste mensen in het huis van gebed is dit een vreugde en plezier. Naast deze 20 uur van voorbede, zijn de meeste nog 12 tot 16 uur actief in allerlei soorten taken en bedieningen. Zo heeft het gebedshuis van Kansas in 10 jaar meer dan 80 soorten bedieningen ontwikkeld, maar de kernbediening is het aanbidden, prijzen en verhogen van Jezus Christus en voorbede doen voor het Koninkrijk van God. De 80 bedieningen zijn zeer diverse te denken valt aan armenzorg, bediening onder studenten, gehandicapten zorg, eten voor dakloze, pleegzorg, adoptiegezinnen, evangelisatie onder zakenlieden, etc. In de meeste gevallen doen zij dit samen met bedieningen en kerken.

Was this answer helpful ? Yes / No