Hoe word binnen het huis van gebed gedacht over discipelschap?

Het huis van gebed vind discipelschap een belangrijk onderdeel,  maar voor de meeste huizen van gebed blijft het erg zoeken. In sommige gevallen is er natuurlijke discipelschap. Bepaalde personen leren elkaar kennen en ervaren een klik en trekken lange tijd met elkaar en in deze vriendschap is er sprake van positieve beïnvloeding. Deze manier werkt vaak heel erg goed. In sommige huizen van gebed is er ook georganiseerd discipelschap. Zo zijn er vooral in grote huizen van gebed soms wel bepaalde deelgroepen die bijvoorbeeld wekelijks bij elkaar komen in de gespreksruimte van het gebedshuis om noden en zorgen met elkaar te bespreken. Op de wijze zorg dat je dat er voor iedereen zorg is, en dat niemand geïsoleerd is. Juist omdat veel bezoekers en actieve bidders verbonden zijn aan een lokale kerk en daar bijvoorbeeld in een celgroep of huiskring zitten, is er ook niet altijd een grote behoefte aan groep-discipelschap.

Was this answer helpful ? Yes / No