Hoe zien de verschillende gebedstijden er dan uit?

De gebedstijden zien er in de verschillende gebedshuizen weer heel anders uit. Er zijn een aantal type van gebedstijd te onderscheiden. Er zijn gebedshuizen waar veel orde en structuur is. Om de 2 uur is er een andere gebedsleider en andere muzikant of muzikantengroep. Via een overzicht is van tevoren bepaald waar er voor gebeden word, dit word duidelijk gecommuniceerd door de diverse leiders. Er zijn bepaalde thema’s die in een vast weekschema terugkomen. Zodat de gasten weten wanneer er voor wat gebeden word. Ook zijn er tijdsblokken waar er veel ruimte is om stil te zijn voor God of juist luidruchtig God aan te roepen.  Er zijn tijdsblokken vaak veel voorbede, of juist voor elkaar bidden of juist Gods woord uitbidden. In deze geordende structuur kun je ook niet zomaar hard op bidden, maar dit gaat via een volgorde. Op deze manier zijn de gebedstijden geselecteerd zodat je een beetje weet wat je kunt verwachten. Er zijn vele mensen die deze manier als heel prettig ervaren. In sommige huizen van gebed is er veel ruimte voor spontaan gebed. De deuren gaan bijvoorbeeld van 11uur tot 21 uur open. Het enige wat soms bekend is dat er tussen 13-18 uur een aantal personen komen die muzikaal ondersteunen. Er is veel ruimte om spontaan te bidden. De invulling en gebeden zijn elke keer weer anders. Er is ruimte om te staan, te zitten, te liggen. Je kunt mediteren maar je kunt ook schilderen, knielen of dansen. Ook in deze vorm zijn er veel mensen die dit als prettig ervaren. Uiteraard zijn er ook veel gebedshuizen die combinaties ervan maken. Uiteindelijk is Christus de Leidsman van elk gebedshuis en bepaalt Hij het inhoud en structuur.

Was this answer helpful ? Yes / No