Hoe ziet het leiderschap in een huis van gebed eruit?

Er zijn vaak een aantal mensen die leiding geven aan het gebedshuis. Zij zien het als taak om een aantal dagen in de week actief sturing te geven aan het huis van gebed. Enerzijds heel praktisch zoals de deur open doen, een schone zaal, koffie/thee zetten, frisse wc, verwarming aanzetten, etc. Anderzijds zorgen zij ervoor dat alles ordelijk en Bijbels verloopt.  Vaak geven zij ook leiding aan de gebedstijd of zij dienen door bijvoorbeeld gitaarspel. Het is belangrijk dat bepaalde personen verantwoordelijk zijn.

Ook kunnen mensen met vragen of problemen bij de leiding terecht. Het is duidelijk dat het belangrijk is dat dit volwassen gelovige zijn, die gegrond en geworteld zijn in liefde en waarheid. Soms zijn de leiders in het verleden de initiatiefnemers geweest van het huis van gebed. Soms zijn zij door anderen leiders gevraagd om ook actief deel te nemen. Sommige leiders zijn speciaal toergerust door bijvoorbeeld een school van gebed, een training van voorbede, cursussen over leiderschap en gebed, etc. Veelal zijn ervaren gebedsleiders bereid om te investeren in jonge gebedsleiders in andere dorpen en plaatsen. Wij vinden dat leiders in een gebedshuis verantwoording moeten afleggen aan andere leiders. In het gebedshuis in Den Haag bijv. leggen de leiders verantwoording af aan het leiderschapsteam van hun lokale kerk Reality. Zo houden we elkaar scherp!

Was this answer helpful ? Yes / No