Houden de huizen van gebed ook zondagochtend kerkdiensten?

Dat is wisselend. De meeste huizen van gebed hebben zondagochtend geen speciale activiteit omdat ze niet gelijktijdig iets willen faciliteren met de diverse kerken die in de omgeving die zondagdiensten houden. Ze willen dingen niet graag dubbel doen. De meeste huizen van gebed houden dus zondagochtend geen speciale dienst of activiteit. We raden mensen altijd aan om lid te zien van een lokale kerk. Meestal zijn de kerkdiensten op zondagochtend. Als huis van gebed gaan we om die reden niet een eigen dienst organiseren.

Was this answer helpful ? Yes / No