Is een huis gebed een concurrent voor een lokale kerk?

Het huis van gebed is in de afgelopen 20-30 jaar geen concurrent van een lokale kerk gebleken. Er zijn  juist veel meer kerkleiders die betrokken raken in het huis van gebed. Het huis van gebed wil juist de christenen en lokale kerken dienen en opbouwen. De waarde van het huis van gebed word meer en meer gewaardeerd door lokale kerken. Zoals een plaatselijke of landelijke zendingsorganisatie geen concurrent is voor de kerk, maar juist een aanvulling is zo is het huis van gebed dit ook. Zij wil geen geld of leden afpakken van de lokale kerk, maar juist een meerwaarde zijn. Een huis van gebed wil juist samenwerking en dienstbaarheid aan de lokale kerk. Er zijn vaak speciale dagen of tijden dat er gebeden word voor de kerken en de kerkleiders. Toch moeten we niet ontkennen dat er wel christenen zijn die loskomen vanuit hun lokale gemeente of zich speciaal te geven aan het huis van gebed. Net zoals sommige kerkmensen het zendingsveld instappen, zo stappen er ook mensen het huis van gebed in.

Was this answer helpful ? Yes / No