Is een huis van gebed alleen voor gebed en voorbede?

Nee, in een huis van gebed is er ook veel ruimte voor muzikale aanbidding. Er worden vaak veel dank en lofliederen tot eer van God gespeeld en gezongen. In sommige grote gebedshuizen zijn er zelfs muzikale teams die de bezoekers/bidders van het gebedshuis ondersteunen. We kunnen dan ook wel spreken van gebed en aanbiddinghuizen. In veel huizen van gebed is er ook een afwisseling zoals 15 minuten aanbidding, 15 minuten stilte om te luisteren naar Gods stem /  mediteren over Gods Woord, 15 minuten voor voorbede voor bijvoorbeeld lokale leiders. Binnen vele huizen van gebed is er ook veel ruimte voor toerusting en onderwijs. Maar dat is niet de primaire roeping.

Was this answer helpful ? Yes / No