Is een huis van gebed echt iets van de evangelische kerken?

Nee. Dat is misvatting. Er zijn zowel evangelische als traditionele kerken of organisaties bij betrokken.  Als we kijken naar Nederland dan zien we dat het gebedshuis Domino in Utrecht al 15 jaar geleden opgericht is door Ds.Wim Bouw ( Hervormd Predikant ). In Nunspeet is er een huis van gebed wat vooral ontstaan vanuit een traditionele gemeente met Ds. M.D. Geuze als coördinator (gestopt in 2013). Vanaf 1998 is in Amsterdam de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht begonnen met opstarten van een huis van gebed. Uit allerlei anderen kerkelijke stromingen zoals evangelische, baptisten en /of pinkstergemeentes zijn huizen van gebed ontstaan. Uiteraard zijn er wel huizen van gebed die typisch evangelisch zijn, en waar vooral evangelische christenen komen.

Was this answer helpful ? Yes / No