Is vasten een verplicht binnen het huis van gebed?

Nee natuurlijk niet. We raden het wel aan. Het is een bijzonder middel om te groeien in de relatie met God. Het is van de vele instrumenten die God Zijn volk heeft gegeven. In Mt6 zegt Jezus Christus “wanneer gij vast”. Hij gaat er dus van uit dat er tijden zijn dat Zijn volk vast. Het is niet een optie, maar een opdracht. In Afrika en Zuid-Amerika zijn er huizen van gebed die soms wel 40 dagen achter elkaar met elkaar bidden en vasten. In het Westen zijn we nog niet zo ver, wij mogen nog veel leren. Wanneer wij ervaren dat vasten een positieve ervaring geeft, zullen we het meer en meer willen toepassen in ons leven.

Was this answer helpful ? Yes / No