Is zo’n idee van priesterschap niet achterhaald en ouderwets?

Ja en nee. Oud testamentische priesterschap is inderdaad achterhaald omdat het gefundeerd is in het oude verbond. In de 1e brief van Petrus (hoofdstuk 2) lezen we dat de nieuwe testamentische gelovige een priester is geworden. Een priester deed in de 1e plaats dienst ten opzichten voor God. De essentie van priesterschap is (geestelijke) offers brengen.  In  het spoor van Jezus Christus, de Hogepriester die in de eerste plaats dienst deed aan Zijn Hemelse Vader. In de Tabernakel van David werden trouwens geen enkele zondoffers en schuldoffers gebracht. Er waren ook geen offers voor zonden in onwetendheid bedreven. Alleen offers van dank of het waren reukoffers en vredeoffers. Dit is het hart van het huis van gebed. Dankzij het volmaakte offer van Christus Jezus mogen wij nu in het huis van gebed als Koninklijke priesters vrijmoedig lof en dankoffers brengen. De positionering van een huis van gebed is dus in de 1e plaats God gericht.

Was this answer helpful ? Yes / No