Kan een huis van gebed uitgroeien tot een lokale gemeente?

Dat is moeilijke vraag. Er zijn inderdaad huizen van gebed die uiteindelijk na jaren een soort zelfstandig gemeente worden waarin gebed een zeer centrale plaats inneemt. Meestal zijn dit vooral de leiders en de meest actieve betrokkenen, maar ook de nieuwe gelovige die het huis van tot geloof gekomen zijn en dit als hun thuisgemeente zien. Deze nieuwe gelovige zijn opgegroeid in het huis van gebed en hebben daar relaties en stappen niet over naar een lokale gemeente. Ten diepste blijft zo’n huis van gebed een huis van gebed maar met wat extra activiteiten zoals bijvoorbeeld een zondagdienst , kindertoerusting , pastoraat,etc. Alleen als een huis van gebed heel erg groot is dan is er een kans dat het een gemeente word. In Nederland is er niet de verwachting dat er hele grote gebedshuizen van 1000-2000 personen ontstaan zoals bijvoorbeeld in Kansas.  Binnen een gemeente zijn er vaak heel veel taken en diverse activiteiten die in de nood van de christenen voorziet. De kerk heeft meestal een sterke herderlijke functie om te zorgen voor elkaar, dit door bijvoorbeeld huiskringen,cursussen,trainingen, etc. Zij geven vaak hele specifieke zorg zoals voorbereiding voor het huwelijk, pastoraat, opvoed cursussen, evangeliseren onder moslims, etc. Iets wat kleine huizen  van gebed alleen vanuit relaties kan bieden, maar niet vanuit een programma.  Daarom zijn de meeste huizen van gebed dankbaar met een verscheidenheid aan gemeentes, zodat een huis van gebed zich op zijn primaire taak kan richten.

Was this answer helpful ? Yes / No