Komen er ook kerkleiders in een huis van gebed?

Ja hoor. In sommige gebedshuizen komen de leiders van verschillende kerken 1 keer per 2-3 weken in het gebedshuis om samen God te zoeken en te bidden voor opwekking. In anderen gebedshuizen komen vaak bepaalde leiders , voorgangers of dominees naar het huis van gebed. Sommige leiders zijn trouwe bezoekers van het ochtendgebed. Er zijn ook leiders die er duidelijk niet voor kiezen, omdat zij meer bezig met gebed en onderwijs in hun eigen gemeente.

Was this answer helpful ? Yes / No