Maar wees eerlijk, is een Nederlander niet veel te druk?

Dat is een lastige. Het geloof moet passen in de agenda van de drukbezette Nederlander.  De christelijke praktijk van zowel kerkactiviteiten als gebedsactiviteiten moeten concurreren met een drukke baan en een al even druk sociaal en cultureel leven. Wanneer men naar de gebedshuizen kijkt kan men zich dus afvragen of de bidders het bidden in een  gebedshuis belangrijk genoeg vinden om er tijd voor vrij te maken. De kleine groep christenen die al langere tijd (een half jaar tot enkele jaren) betrokken zijn bij een gebedshuis in Nederland zijn nog steeds enthousiast. De reden die zij geven is vooral dat ze in hun eigen leven geloofsgroei ervaren dankzij de extra gebedstijd in het gebedshuis. Dit komt omdat veel mensen vooral naar kerk, tempel of meditatiecentrum gaan om te werken aan zichzelf. Een huis van gebed wil ook dat mannen en vrouwen in hun eigen geloofsleven met God gaan groeien en tegelijk dat er door gebed verandering komt in de omgeving en maatschappij.

Was this answer helpful ? Yes / No