Met welke bijbelse personen identificeert een huis van gebed zich nog meer?

Uiteindelijk draait het in het huis van gebed om de ontmoeting met de Hemelse Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Het centrale punt van aanbidding is de Godheid. Het neemt niet weg dat bijvoorbeeld Maria die neerknielden aan de voeten van Jezus een zeer goed voorbeeld is. Of wat te denken van de Apostel Johannes die zijn hoofd aan de boezem van Jezus liet rusten. Dit zijn allemaal mooie voorbeelden van bijzondere mensen die hebben geleerd om te rusten en te ontvangen van God. Maar wat te denken van Epafras en Paulus die regelmatig voorbede deden voor de gemeente van God! Want een huis van gebed is zowel een plek om te ontvangen van God als in dankbaarheid terug te geven doormiddel van lofprijs en voorbede.

Was this answer helpful ? Yes / No