Voor wie is het huis van gebed?

In de eerste plaats is het huis van gebed voor God zelf. In de gehele Bijbel zien we dat God verlangt naar een volk voor Zichzelf. Uiteindelijk kunnen we dankzij bekering en geloof in het bloed, het kruis, de opstanding van Jezus Christus kinderen van de Hemelse Vader worden. We zijn geroepen om God te loven en te prijzen. Natuurlijk is dit door een levensstijl van gehoorzaamheid en onderwerping aan de Heilige Geest. We zien in het leven van Jezus Christus, de discipelen en de priesters dat zij aparte tijden en locaties hadden waarin zij God zochten en aanriepen. Een huis van gebed is een hedendaags verlengstuk wat de priester in de tempel deden, wat Jezus Christus deed op de berg en de discipelen in de bovenzaal en in de huizen. Dus, het huis van gebed is inderdaad een plek voor God zelf. Een plek waar Hij kan wonen en tronen. Een plek waar Hij vereerd, gevreesd en aanbeden wordt.

Was this answer helpful ? Yes / No