Waarom een huis van gebed, je kunt toch ook thuis bidden?

Ja., dat klopt zeker. Je hoeft niet naar een huis van gebed om te bidden. Je kunt thuis bidden. Je kunt zelfs bidden al wandelend in het bos. Het is geen vereiste. Toch worden we thuis vaak afgeleid in ons gebedsleven. We worden vaak geprikkeld en onze gedachten dwalen makkelijk af. Het is daarom aan de hand van Mt6.6 goed om een speciale binnenkamer te hebben om te bidden. Zowel op de Pinksterdag als de dagen daarna kwamen de gelovige regelmatig bij elkaar in een afzonderlijke ruimte om te bidden. Het is een afgezonderde plek, waar een atmosfeer van gebed is. Een plek van saamhorig vurig gebed tot God.

Was this answer helpful ? Yes / No