Waarom identificeren veel huizen van gebed zich met Hanna?

In Lucas 2 staat het bijzondere verhaal van de profetes Hanna. Deze vrouw was na zeven jaar huwelijk weduwe  geworden. Ondanks teleurstelling bleef ze geloven en volharden in de goedheid van God. Zij leefden niet voor zichzelf of deze wereld, maar voor het hemelse. Deze 84e jarige weduwe dienden God onafgebroken in de tempel met vasten en bidden, nacht en dag. (Lucas2). Voor veel huizen van gebed is deze vrouw een voorbeeld van onafgebroken bidden en vasten. Zowel dag en nacht deed deze profetes voorbede en uiteindelijk mocht zij net als Simeon het kindje Jezus zien. Wat een geweldig voorbeeld van trouw, toewijding en volharding. Deze vrouw had het vast niet altijd makkelijk. De tempel werd in die tijd al voor verkeerde doeleinden gebruikt, maar zij bleef als een eenzame pionier volharden! Deze Hanna loofden en prijsden God voor de geboorte van Hem. Deze vrouw is een schitterend voorbeeld van een apart gezeten levensstijl van bidden, vasten, loven en prijzen van God.

Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, 37 en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. 38 En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten. Lukas2:36-38 NBG

Was this answer helpful ? Yes / No