Waarom is een huis van gebed wel relevant in deze tijd?

Ondanks dat een gebedshuis juist iets is wat saamhorigheid en eenheid wil bevorderen in kerk en samenleving, past het tegelijkertijd prima binnen de individualisering van religie. Een individu kan zelf beslissen wanneer, hoe en hoe frequent hij bidt en hoeft zich daarin niet te conformeren aan de wensen van anderen. De betrokkenen bij een gebedshuis vinden het belangrijk om terug te gaan naar de basis en écht tijd te besteden aan gebed, maar daar tegelijkertijd vrije keuzes in te maken. Dit past prima in de tijd waar we leven. Bidden in een gebedshuis is op de korte termijn een belevenis. Wanneer de nieuwigheid er een beetje vanaf is wordt het natuurlijk een stuk monotoner. Maar de bidders die langere tijd betrokken blijven, beleven zo nu en dan ook nog pieken en indrukwekkende momenten.  Veel gelovige zijn juist op zoek naar bijzondere ontmoetingen en aanrakingen.

Was this answer helpful ? Yes / No