Waarom werd een huis van gebed ook wel tabernakel genoemd?

Zoals bekend was de Tabernakel een verbazingwekkend symbool van de aanwezigheid van God. Maar het ging veel verder dan een symbolische tent. Het was een plek van Gods tegenwoordigheid van heiligheid, goedheid, liefde en genade. De tabernakel was niet een grote zaal waar de menigte samenkomst maar een plaats van persoonlijke ontmoeting, waar aanbidders hun offers kunnen brengen. De tabernakel was daarnaast een levendige plek  voor relatie, interactie, leiding en gebed. De wolkkolom en de vuurzuil verschenen boven de tabernakel om het volk op pad te sturen en om de tijden van rust aan te geven.

Was this answer helpful ? Yes / No