Waarom word het huis van gebed wel de tent van ontmoeting genoemd?

De Tabernakel werd onder toezicht van Mozes gebouwd. In de Tabernakel was een tent van samenkomst ofwel de tent der ontmoeting. Het was een speciale plaats waar God met Zijn heerlijkheid kwam. Het was een plek van het ervaren van Gods tegenwoordigheid. We weten dat Mozes daar heel vertrouwelijk met God sprak. Ten diepste gaat het in het huis van gebed om vertrouwelijke omgang met God. Natuurlijk kan dit heel de dag en kan het ook thuis, maar het huis van gebed wil een afgezonderde plek zijn. Zoals in de tijd van Mozes de tent van ontmoeting ook ver weg van de legerplaats gelegen was. Het  was de plaats van ontmoeting. Het was een plek van ontvangen, verfrissing en geestelijk opladen. (Zie o.a. Ex. 33)

Was this answer helpful ? Yes / No