Waarom word Maria ook vaak een voorbeeld genoemd in het huis van gebed?

Een huis van gebed is ook een huis van aanbidding. Het is een huis van lofprijs! Maria is een vrouw die een mooi beeld geeft van het eren, waarderen en loven van Jezus Christus. “Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis” (Joh 12:3). Maria is een beeld van extravagante toewijding aan de Zoon van God. Zij gaf alles wat ze had! Ze hield niet terug. Ze sloot geen compromissen. Zij deed iets bijzonders. Ze deed iets buitengewoons. Zij deed iets totaal nieuws. Het was niet normaal dat een vrouw zoiets deed. Het was in die tijd een totaal ongepaste actie. Maar zij was vernieuwend en vrijmoedig. Door dankbaarheid en liefde gedreven deed zij iets  buitengewoons, ondanks kritiek en negatieve geluiden. Vanuit pure ontroering en ontzag bracht zij een offer die haar echt wat kosten. Het huis van gebed ziet in haar een inspirerend voorbeeld. Zij was iemand die kosten nog moeiten spaarden om Jezus Christus de eer te brengen die Hij verdiend. Het huis van gebed is vernieuwend en pionierd, daarom herkend zij zoveel in Maria.

Was this answer helpful ? Yes / No