Wat is de visie van het huis van gebed?

De visie van een huis van gebed is dat de gelovige groeit door middel van gebed en aanbidding in het grote gebod van God. Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.(Marcus12:30 NBG) De opdracht die een huis van gebed zichzelf stelt is zowel jonge als oudere gelovige ondersteunen in het uitleven van dit eerste en grote gebod. Het bidden, aanbidden en bestuderen van het Woord van God kan de gelovige hierin ondersteunen. Het huis van gebed wil een gelegenheid scheppen waar de kracht van God zichtbaar word en waar de Heilige Geest zijn lichaam toerust in liefde en gezag. Het huis van gebed wil een “broeikas” zijn waar de Heilige Geest kan broeden op kinderen, jongeren en ouderen. Vanuit een aanraking en bevestiging van Gods Geest, wil het huis van gebed dat Gods Koninkrijk zichtbaar word op de betreffende plaats.

Was this answer helpful ? Yes / No