Wat is eigenlijk de vrucht van zo’n huis van gebed?

Ja zeker! In de eerste plaats leren de gelovige op een veel diepere en persoonlijke manier God kennen. Er zijn duizenden getuigenissen van mensen die doormiddel van gebed en aanbidding veel dieper zijn aangeraakt door Gods kracht en liefde dan ooit daarvoor. Dit heeft effect in huwelijken, gezinnen, kerken, werkplekken,etc. Zij hebben veel innerlijke en soms ook lichamelijke genezing ontvangen, waardoor hun hart om Gods Koninkrijk te bouwen veel vuriger is geworden. In de eerste plaats is er dus toename van liefde en kracht van Gods tegenwoordigheid in het leven van de gelovige. Daarnaast komen er ook veel randkerkelijke en jongeren tot vernieuwing en verfrissing in het huis van gebed. Daarnaast is er dus vrucht van eenheid en samenwerking. Tegelijk geloofd het huis van gebed dat door aanbidding en voorbede het geestelijk klimaat in dorpen en steden zal veranderen.

Was this answer helpful ? Yes / No