Wat voor cultuur wil het huis van gebed zijn?

Een cultuur die enorm gefocust is op God zelf.  Het is duidelijk dat binnen het huis van gebed een enorme honger is naar groeien in ontzag,liefde en eerbied voor God. Maar we hebben God zelf nodig om van God te houden. We groeien in liefde, als Hij openbaart hoe genadig, liefdevol,wijs en machtig Hij is.  Binnen het huis van gebed zijn er zwakke gebroken maar hongerige mensen die verlangen om God te kennen en Zijn Koninkrijk te bouwen. Binnen het huis van gebed is er een cultuur van waardering voor elkaar. Het is geen plek van veroordeling, jaloezie of carrière najagen. Het huis van gebed wil verbonden zijn met elkaar en samen gericht zijn op het Jezus Christus, het Hoofd van Zijn lichaam.

Was this answer helpful ? Yes / No